Forverring av familieinntekt kan føre til søvnvansker

Lavere familieinntekt over tid i løpet av barndommen henger sammen med mer søvnvansker flere år senere.


Av Veronica Helle

Dersom foreldrenes økonomi forverres i løpet av barnas barndom, henger dette sammen med at barna får søvnvansker flere år senere. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Tidligere forskning fra ung@hordaland-undersøkelsen, ved RKBU Vest, har vist at ungdom som kommer fra familier med lavere sosioøkonomisk status har mer søvnvansker enn sine jevnaldrende. Nå viser nye funn at forverring av familiens økonomiske situasjon da barna var små henger tydelig sammen med økt grad av søvnvansker flere år senere.

Ungdom fra familier med økende grad av fattigdom hadde både kortere søvnlengde og mer våkentid om natten enn jevnaldrende som ikke hadde opplevd en tilsvarende forverring av foreldrenes familieøkonomi.

Forskerne er overrasket over at ungdom fra familier med lav familieinntekt gjennom hele barndommen ikke hadde større søvnvansker, det var kun en forverring av familieøkonomien som predikerte senere søvnvansker.


Endringer i økonomien

Forskere har sett på hvordan endringer i økonomiske forhold påvirker unges søvn. Mens noen familier er fattige gjennom et barns oppvekst, kan andre familiers økonomiske status enten forbedres eller forverres i løpet av denne tiden.

Forskerne undersøkte to grupper preget av bevegelse inn eller ut av fattigdom.

I tillegg undersøkte de en gruppe som aldri hadde vært fattig, og en gruppe som alltid hadde vært fattig.

Gruppen som aldri hadde vært fattige ble brukt som referansegruppe i denne undersøkelsen.

Les mer om vår forskning på sammenhenger mellom sosial ulikhet, utdanning og psykisk helse

Verre inntekt, verre søvn

Ungdom fra familier som opplevde forverring i familiens inntekt fra 2004 til 2010 rapporterte betydeligere dårligere søvn på de fleste søvnutfall. Mens gjennomsnittlig søvnlengde i hverdagen var 6 timer og 28 minutter i gruppen som aldri hadde vært fattig, var søvnlengden 32 minutter kortere blant ungdom fra familier med økende grad av fattigdom.

Videre var gjennomsnittlig våkentid i løpet av natten 24 minutter i gruppen som hadde en forverring av familieøkonomien, sammenlignet med 14 minutter hos dem som aldri hadde vært fattig.

Forskerne fant ingen sammenheng mellom familieøkonomi og hvor lang tid ungdommene bruker på å sovne etter å ha lagt seg.

I artikkelen publisert i det amerikanske tidsskriftet Sleep Medicine, ble registerdata på familieinntekt fra 2004-2010 koblet sammen med ungdoms søvnvansker fra ung@hordaland-undersøkelsen fra 2012. Ulike forløp av familienes økonomiske utvikling gjennom barndommen ble studert, og sett opp mot senere selvrapportert søvn da ungdommene hadde blitt 16-19 år.

Studien er et samarbeid mellom RKBU Vest ved Uni Research Helse, Folkehelseinstituttet og University of Auckland.

Kilde:
Sivertsen, Børge; Bøe, Tormod; Skogen, Jens Christoffer; Petrie, Keith James; Hysing, Mari
Moving into poverty during childhood is associated with later sleep problems.
Sleep Medicine 2017 ; Volum 37. s. 54-59


10. oktober 2017 07:25

cp: 2019-09-23 17:16:31