Sykepleiere utgjør en stor og viktig del av pasientarbeidet ved norske legevakter

1 av 4 telefonhenvendelser til legevakt blir håndtert av sykepleiere uten involvering fra lege.

Sykepleierråd alene er både trygt og vanlig ved norske legevakter

En stor del av kontaktene til norske legevakter skjer via telefon til legevaktsentralene. Som oftest er det sykepleiere som bemanner legevaktsentralene, og de triagerer pasientene til riktig behandlingsnivå. Dersom sykepleier vurderer at pasienten ikke trenger legeundersøkelse, håndterer de ofte pasientkontakten selvstendig ved å gi pasienten råd om egenhjelp.

Flere studier, både norske og internasjonale, har konkludert med at sykepleietriagering- og rådgivning er trygt for pasientene, men svært få har undersøkt hvilke typer kontakter det dreier seg om. I denne studien har vi derfor undersøkt hvilke kontakttyper som oftest blir avsluttet med sykepleierråd, og om alder, kjønn og tid på døgnet påvirker hyppigheten av sykepleierråd.  

I ett datamateriale med 61 441 telefonkontakter til seks forskjellige legevaktdistrikt i Norge i 2014 fant vi at sykepleiere i legevaktsentral i gjennomsnitt håndterer 23 % av telefonkontaktene selvstendig ved å gi råd over telefon.

 

Disse tilstandene håndterer sykepleierne over telefon

Kontaktårsakene som oftest ble håndtert med sykepleierråd inkluderte feber, magesmerter, hoste, øreverk og generelle symptomer. Det var signifikante forskjeller når det gjald hyppigheten av sykepleierråd i ulike aldersgrupper og til ulike tider på døgnet. Kontakter som gjaldt barn i aldersgruppen 0-5 år ble håndtert med sykepleierråd over telefon i 32 % av tilfellene, mens pasienter fra 60 år og oppover fikk sykepleierråd i 17 % av tilfellene. Det ble også gitt en høyere andel sykepleierråd på natt (31 %) ifht på dag (21 %) og kveld (23 %). Det var minimale forskjeller mellom andel sykepleierråd gitt til menn og kvinner.  

Funnene viser at sykepleiere utgjør en viktig del av pasientarbeidet ved norske legevakter. De gir også en indikasjon for hvilke tilstander sykepleiere i legevaktsentralene bør kunne håndtere over telefon. Dette bør få konsekvenser for opplæring av personell og fagutvikling i legevaktsentralene. 

Studien ble omtalt i "Sykepleien" 10. oktober 2017. Les oppslaget her.

 

Referanse:

Midtbø V, Raknes G, Hunskaar S. Telephone     counselling by nurses in Norwegian primary care out-of-hours services: a cross-sectional study. BMC Family Practice. 2017;18:84. DOI 10.1186/s12875-017-0651-z 


12. oktober 2017 13:16

cp: 2019-12-04 11:16:37