Prematurt fødte barn har mer søvnproblemer

Barn født ekstremt prematurt hadde andre søvnvaner ved 11-årsalder og mer søvnproblemer gjennom barndommen enn barn født til termin.


Av Veronica Helle

Dette fant forskere da de sammenlignet 231 barn født ekstremt premature og 556 barn født til termin. Formålet var å identifisere ulikheter i søvnvaner ved 11-årsalder og søvnproblemer i barndommen frem til denne alderen. Ekstrem prematuritet ble definert som fødsel før uke 28 eller fødselsvekt under 1000 gram.

Ulike søvnvaner
- Barna født ekstremt prematurt gikk til sengs tidligere, hadde lengre innsovningstid og søvnvarighet enn barna født til termin. Barna født ekstremt prematurt hadde også oftere problemer med innsovning, med nattlige oppvåkninger og med tidlig morgenoppvåkning enn barna født til termin, sier Kristine Marie Stangenes, lege/ PhD-stipendiat ved Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland sykehus, og hovedforfatter bak studien.

Ingen andre studier har tidligere eksplisitt utforsket søvnvaner og utbredelse av søvnproblemer gjennom barndommen hos barn født ekstremt prematurt.

Barn født ekstremt prematurt har økt risiko for søvnvansker. Dette er viktig ny kunnskap for å kunne hjelpe disse barna tidlig. Illustrasjonsfoto: PhotoAlto

Søvnforsker Mari Hysing, ved RKBU Vest, sier at vi har god kunnskap om hvordan bidra til god søvn hos barn. – Det er derfor viktig at vi avdekker barn som har høyere risiko for slike vansker slik at helsepersonell kan gi nødvendig støtte til å fremme god søvn, sier Hysing.  

Sårbar hjerne
Barn født ekstremt prematurt er født med en umoden og sårbar hjerne. Det gjenstår å fastslå i hvilken grad deres søvnproblemer er relatert til hjerneskade, eller til mindre psykiske helseproblemer på grunn av subtile endringer i hjernens utvikling eller problemer med regulering på grunn av prematuritet i seg selv.

- Det er viktig å identifisere alle faktorer som kan bidra til redusert livskvalitet og eventuelt negativ utvikling for barn født ekstremt prematurt. Utilstrekkelig og forstyrret søvn kan være sentral i en slik sammenheng og det er behov for videre studier av disse barnas søvn. Det er også viktig at familier og helsepersonell er oppmerksom på den økte risikoen for søvnproblemer i denne gruppen slik at en tidlig kan forsøke å hjelpe barna med disse vanskene, sier Stangenes.

Studien er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen.

 

Kilde:
Kristine Marie Stangenes, Silje Kathrine Fevang, Jacob Grundt, Hilde Mjell Donkor, Trond Markestad, Mari Hysing, Irene Bircow Elgen, Bjørn Bjorvatn
Children born extremely preterm had different sleeping habits at 11 years of age and more childhood sleep problems than term-born children  Acta Pædiatrica, 2017


2. november 2017 12:40

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:15:48