Får 20 millioner som skal styrke marin økosystemforskning

Et sterkt faglig fokus og tung forskning gjør at Uni Research nå skal lede to prosjekter som undersøker hvordan det marine næringsnettet fungerer.


Av Andreas R. Graven

Forskningsdirektør Hans Kleivdal gratulerer forsker Aud Larsen (f.v), forsker Jessica Louise Ray og overingeniør Katrine Sandnes Skaar i forskningsgruppen Molekylær økologi i Uni Research, med innvilgede prosjekter på samlet 20 millioner kroner. (Foto: Andreas R. Graven) 


De nylige tildelingene fra Forskningsrådets FRIPRO-midler og MARINFORSK-programmet har virkelig gitt suksess for forskerne i gruppen Molekylær økologi i Uni Research – en gruppe som for tiden har tre aktive medlemmer. 

– At denne forskningsgruppen i løpet av få dager fått tildelt tilsammen 20 millioner i skarp konkurranse med andre, viser at det er ikke størrelsen det kommer an på. Det viktige er hvordan man utvikler sin forskning i god samhandling med andre, sier Hans Kleivdal, som er forskningsdirektør på avdelingen Uni Research Miljø.

– Et sterkt faglig fokus og tung forskning av høy kvalitet er det som blir etterspurt av myndighetene på dette feltet. Det er behov for et sterkt kunnskapsgrunnlag for utvikling av bærekraftig miljøforvaltning og verdiskaping fremover, fastslår han. 

Prosjektet VIROVAC

I det 3-årige prosjektet VIROVAC, som har fått FRIPRO-støtte, er målet å finne ut mer om interaksjonene mellom marine virus og en gruppe planktoniske tunikater (Oikopleura dioica Tunicata, Appendicularia)

Du får ikke influensa av virus som lever i havet, men forskerne trenger likevel å vite mer om mikrobene under overflaten. Nå skal forskere undersøke hvordan marine virus og andre organismer påvirker hverandre – og dermed hele økosystemer.

Prosjektet ledes av forskningsgruppen molekylær økologi i Uni Research. Prosjektleder er Jessica Louise Ray. VIROVAC er et prosjekt med en ramme på nær 10 millioner kroner, og bringer sammen verdensledende forskningsmiljøer.

Innenfor marin virusøkologi  er Marine Microbiology Research Group ved Universitetet i Bergen partner, og innen appendikulariabiologi  er Sars Senteret for Marin Molekylærbiologi  (UiB) med på laget.

Prosjektet MIXsTRUCT

Det andre prosjektet som gruppen Molekylær økologi skal lede heter MIXsTRUCT, dette er også i størrelsesordenen 10 millioner kroner. Her samarbeider Uni Research med BIO, UiB samt WasserCluster Lunz i Østerrike og Ernst-Moritz Arndt University of Greifswald i Tyskland

I MIXsTRUCT ønsker forskerne å finne ut mer om en spesiell gruppe av organismer – de som er miksotrofe.

Det vil si de som både bedriver fotosyntese (sånn som grønne planter og trær gjør)  – og samtidig «spiser» organisk mat (sånn som dyr gjør) – altså en slags mikroskopiske «kjøttetende» planter i havet.

– En hypotese er at denne gruppen blir viktigere når et varmere klima fører til mer avrenning fra land (slik at mer organisk materiale når havet) – og gjennom både laboratorieforsøk og feltarbeid skal vi undersøke mer hvilken rolle de har og hvor viktig dette kan være, sier forskningsleder Aud Larsen i Uni Research Miljø, som leder dette prosjektet.

– Noe som er veldig spennende i tillegg er at vi skal samarbeide med en lærer på Christi Krybbe, pluss skolelab og lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen,  for å finne ut om hvordan vi kan lære barneskolebarn om vanskelige sammenhenger i det usynlige havet, sier Larsen.

Enda mer om havets næringsnett

I tillegg medvirker gruppen også på et annet prosjekt som også handler om å forstå næringsnettet i havet. Dette prosjektet kalles HAVOC og ledes av Norsk Polarinstitutt i Tromsø:

Dette er et stort nasjonalt prosjekt som gir norske forskere mulighet til å være med i et ennå større internasjonalt prosjekt - MOSAiC -  som ledes fra Alfred Wegener Institutt (AWI) i Tyskland.

– Forskningsfartøyet Polarstern skal fryses inne i Polhavet i et år og et team bestående av biologer, fysikere, meterologer, kjemikere går sammen om å skjønne hva som skjer når isdekket reduseres, i utbredelse og tykkelse. Hovedmålet er værvarsling – men fordi det som skjer i atmosfæren henger sammen med hvordan havet fungere er vi, samt institutt for biologi ved UiB, med som marine mikrobiologer, forklarer Aud Larsen i Uni Research.


8. desember 2017 13:17

cp: 2019-05-21 14:17:29