Gir musikalsk starthjelp til for tidlig fødte

Forskere skal undersøke om musikkterapi styrker tilknytningen mellom for tidlig fødte barn og deres foreldre under og etter oppholdet på intensivavdelingen.


Av Rune Rolvsjord

Claire Ghetti, UiB, Łucja Bieleninik og Christian Gold, begge Uni Research, skal gjennomføre en større internasjonal multisenterstudie på effekten av musikkterapi med for tidlig fødte og deres foreldre. Foto: Rune Rolvsjord.

For tidlig fødte og deres foreldre har noen ekstra utfordringer når de skal lære hverandre å kjenne. Barnet er mindre modent på noen områder enn andre nyfødte og er derfor ikke i stand til å gi så mange signaler til sine foreldre. Foreldrene på sin side er gjerne ikke forberedt på det å få et for tidlig født barn. Og på grunn av den medisinske behandlingen får barn og foreldre mindre fysisk kontakt enn det som ellers er vanlig. Samtidig vet man at tilknytningen mellom barn og foreldre er viktig for barnets utvikling.

I flere land er musikkterapi en del av behandlingstilbudet til for tidlig fødte barn. I Norge er dette fortsatt ganske nytt. Nå får forskerne ved GAMUT (Uni Research og Universitetet i Bergen) i underkant av 19 millioner fra Forskingsrådet til å gjennomføre en større internasjonal multisenterstudie på effekten av musikkterapi med for tidlig fødte og deres foreldre.

– Målet med musikkterapien er å hjelpe foreldrene til å håndtere den nyfødte og gi de opplevelsen av gode stunder sammen med barnet, forklarer musikkterapeut og forsker Claire Ghetti, Universitetet i Bergen. Det kan være ved å veilede foreldrene i bruke av stemmen. Ved å ta utgangspunkt i musikk som foreldrene liker, kan musikkterapeuten hjelpe foreldrene med å tilpasse musikken til barnets behov. Ved å synge kan foreldrene hjelpe barnet med å regulere seg, for eksempel til å finne roen. Musikkterapeuten kan vise foreldrene hvordan de kan bruke tempo, intonasjon og samspill for å støtte barnet.

Les mer om prosjektet

En systematisk gjennomgang av forskningen på feltet viser at musikkterapi kan ha god effekt, men forskerne konkluderer også med at det mangler ordentlig gode studier som ser på langtidseffektene for barna og for foreldrene. Derfor er de nå glade for å ha fått midler til å starte opp en internasjonal randomisert og kontrollert studie som skal se på effekten av musikkterapi over et helt år.

Noen av barna og foreldrene som deltar vil få musikkterapi mens barnet er innlagt på den intensive avdelingen for nyfødte. Andre vil få tilbud om musikkterapi i en 6 måneders periode etter de er utskrevet. En tredje gruppe vil få musikkterapi både mens de er innlagt og i perioden etterpå.

Forskerne vil også vurdere utviklingen og atferden hos barnet og undersøke nivået av depresjon og stress hos foreldrenes for å se om musikkterapi har en effekt. 

Christian Gold og Łucja Bieleninik ved GAMUT, Uni Research Helse, skal lede studien som skal gjennomføres på ulike intensive nyfødtavdelinger i Norge, Sverige, Tyskland, Israel, og Colombia.

Den norske delen av studien er tenkt gjennomført ved Haukeland Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Rikshospitalet.


8. desember 2017 13:05

cp: 2019-12-04 11:16:08