Musikkterapi mot depresjon

Musikkterapi kan lette symptomer på depresjon og angst og hjelpe personer med depresjon til å fungere bedre i hverdagen.


Av Rune Rolvsjord

Musikkterapi, gitt som tillegg til standard behnadling, ser ut til på ha god effekt ved behandling av depresjon.Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Christian Gold, Uni Research Helse, og et team av internasjonale kolleger har oppdatert en Cochrane-oversikt på musikkterapi som behandling for musikkterapi.

Ved systematisk å gå gjennom tidligere studier på musikkterapi og depresjon har forskerne forsøkt å se om man kan si at musikkterapi er en mer effektiv behandling enn andre vanlige terapiformer.

Depresjon er en vanlig psykisk lidelse kjennetegnet av blant annet vedvarende nedstemthet og mangel på energi. Musikkterapi er en intervensjon, som gjennom regelmessige møter med en kvalifisert musikkterapeut, kan være med på å påvirke stemningsleiet gjennom følelsesmessige uttrykk.

Musikkterapi kan bli sett på som en særskilt form for psykoterapi og blir som regel brukt sammen med andre behandlingstilbud. Grovt kan man skille mellom to hovedformer for musikkterapi. I aktiv musikkterapi spiller og synger deltakerne. I reseptiv musikkterapi lytter deltakerne til musikk.

Til sammen ni effektstudier på musikkterapi som behandling for musikkterapi er nå inkludert i Cochrane-oversikten. For å bli inkludert i oversikten må studiene enten være en randomiserte kontrollerte studie eller en kliniske kontrollert studie. Studiene omfatter personer i alle aldersgrupper.

Gjennomgangen av de ni studiene viser at musikkterapi i kombinasjon med vanlig behandlingen for depresjon, hadde større effekt enn når en vanlig behandling ble gitt alene.  Musikkterapi synes å bidra til å redusere depressive symptomer og angst, skriver forskerne.

Musikkterapi ser også ut til hjelpe den deprimerte til å fungere bedre i hverdagen. Fungering i hverdagen går på ting som kontakt med arbeidsplassen, gjøremål og sosial kontakt.

Ut fra oversikten kan forskerne ikke si at musikkterapi har større effekt en psykologisk behandling. Forskerne kan heller ikke si at den ene formen for musikkterapi er bedre enn den andre.

Forskerne understreker at resultatene ikke er fullstendige. De ni studiene omfatter til sammen bare 421 personer. Forskerne konkluderer med at feltet fortsatt trenger flere gode studier, og etterlyser mer spesifikke studier som sammenligner ulike typer for terapi eller som ser på et større utvalg av spesifikke aldersgrupper som for eksempel barn og unge.


14. desember 2017 13:14

cp: 2019-12-04 11:17:39