Utvikler enzymer som kan fjerne vond lukt

Nå skal forskningsleder Gro Bjerga og kolleger utvikle enzymer som kan forbedre lukten til ingredienser og produkter laget av restråstoff fra fiskeindustrien.


Av Andreas R. Graven

Forskningsleder Gro Bjerga for gruppen Anvendt bioteknologi. I 2018 går hun i gang med prosjektet aMASE, sammen med kolleger i Uni Research, partnere fra andre forskningsinstitusjoner, samt Biomega som industripartner. (Foto: Andreas R. Graven) 


Bioteknologen Gro Bjerga i Uni Research leder aMASE, ett av tre prosjekter som nå har fått millionstøtte fra Forskningsrådet til å forske på hvordan restråstoffer kan utnyttes enda bedre.

aMASE er et 4-årig prosjekt med et budsjett på rundt 11,5 millioner kroner. Nofima, IRIS, Bergen Teknologioverføring, SMELL Re_searcLab Berlin og The Spanish National Research Council (CSIC) er forskningspartnere, mens Biomega er industripartneren i prosjektet.

–Vi er veldig glade for å ha fått dette viktige prosjektet innvilget. Ingredienser foredlet fra marine restråstoff har høy ernæringsmessig kvalitet, men samtidig et uforløst potensial hva gjelder bruksområder, sier Bjerga. 

En rivende utvikling

Oljer og fiskefôr er eksempler på hvordan marine restråstoffer, som fiskeskinn, bein, etc. kan foredles til proteinrike ingredienser med basis i marine restråstoffer.

– Så er det slik man i markedet for matprodukter til mennesker har andre krav til smak- og luktopplevelse. Fiskeodøren som marine ingredienser har, blir vurdert som en barriere for å kunne nå det fulle potensialet, fortsetter Bjerga.
 

Forsker Antonio García-Moyano og forskningsleder Gro Bjerga på laboratoriet på Marineholmen i Bergen (Foto: Andreas R. Graven)


Forskningslederen legger til at det har vært en rivende utvikling av nye marine ingredienser basert på restråstoffer fra fiskeindustrien, og poengterer at mange av disse ingrediensene allerede er en suksess.

Arbeider med de viktigste utfordringene

– Vår forskningsgruppe innen Anvendt bioteknologi arbeider med de viktigste utfordringene ny bioindustri har med verdiskaping fra marint restråstoff, sier forskningsdirektør Hans Kleivdal.  

 – Det er spesielt gledelig for Uni Research at vi kan fortsette dette samarbeidet med industrien gjennom aMASE-prosjektet, etter mange år med strategisk utvikling av dette feltet, fortsetter Kleivdal.
 

Forsker Øyvind Larsen, forskningsleder Gro Bjerga og forsker Antonio García-Moyano gratuleres av forskningsdirektør Hans Kleivdal i Uni Research med at prosjektet aMASE er innvilget støtte fra Forskningsrådet. (Foto: Andreas R. Graven)


Regjeringen presenterte i november 2016 sin nasjonale strategi for bioøkonomi, som skal bidra til økt verdiskaping og et grønt skifte i økonomien ved å legge til rette for bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, uttak og foredling av fornybare biologiske ressurser, skriver Forskningsrådet på sin nettside.

­– Bedre utnyttelse av restråstoff er sentralt i bioøkonomien og disse prosjektene kan bringe oss et langt stykke videre, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for energi, ressurser og miljø i Forskningsrådet.


14. desember 2017 14:28

cp: 2019-02-21 16:17:33