Lavere selvbilde blant unge bifile kvinner

Unge jenters selvbilde blir bedre med alderen, men mindre blant bifile kvinner enn blant lesbiske og heterofile.

 

Mens selvbildet blant unge lesbiske og heterofile kvinner blir bedre i årene fra ungdomsalder til voksenalder, gjelder dette ikke i samme grad for bifile kvinner. Dette viser forskere fra Uni Research og Universitetet i Oslo i en ny studie.  Forskerne analyserte spørreskjemadata fra en omfattende oppfølgingsundersøkelse blant norske ungdommer med data samlet inn av NOVA i 1992 og 2005.

45 bifile kvinner, 21 lesbiske kvinner og 1598 heterofile kvinner deltok på begge tidspunktene. Endring og stabilitet i selvbildet over tid ble sammenliknet i disse gruppene. Mens selvbildet gjennomsnittlig bedret seg over de 13 årene blant lesbiske og heterofile kvinner, skjedde ikke det samme blant bifile kvinner. Analysene viste også at mål på ensomhet var sterkere knyttet til selvbildet blant bifile kvinner enn blant de andre.

Skeiv ungdom støter på utfordringer som andre ungdommer ikke har, for eksempel uro over hva andre måtte mene om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) og om de skal komme ut av skapet eller ikke. Ofte har forskere sett på LHBT-ungdommer som en ensartet gruppe. Funnene sammenfaller med forskning som tyder på at unge bifile kvinner i dag har utfordringer som heterofile kvinner og til dels lesbiske kvinner ikke møter i samme grad.

Referanse:

Buer L, Anderssen N, Malterud K, Kvalem IL.  Self-esteem among young bisexual women in Norway. A 13-year longitudinal study. J Bisexuality. 2017:17 487-507. doi:10.1080/15299716.2017.1394245

Lenke: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299716.2017.1394245

 

 

 


15. desember 2017 12:55

Personer involvert

cp: 2019-09-22 14:15:29