Enkel kunnskapsdeling kan gi nepalske barn bedre oppvekstsvilkår

Nepalske mødre mangler viktig kunnskap om barns utvikling. Å spre kunnskap om barns utvikling gjennom etablerte helseprogrammer kan være et viktig tiltak for å gi nepalske barn bedre utviklingsvilkår.

Nepalese child playing on the floor
De fleste mødrene kjente ikke betydningen av enkle aktiviteter som det å snakke med barna, vise fargerike leker eller lese bøker. Illustrasjonsfoto: Ingrid Kvestad.

Nepalske forskere har sammen med kollegaer fra Uni Research Helse, Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen intervjuet 1272 mødre i Katmandu for å undersøke hva de vet om barns utvikling.

Resultatene viser at nepalske mødre mangler viktig kunnskap om barns utvikling. For eksempel trodde mange av mødrene at utviklingen av hjernen, synet, språkutviklingen og finmotoriske ferdigheter startet senere enn det det gjør når barnet utvikler seg normalt.

- Det er nærliggende å tenke seg at denne manglende kunnskapen vil ha sammenheng med hvilken omsorg og oppfølging barna får, sier forskerne Ingrid Kvestad og Mari Hysing ved RKBU Vest, Uni Research Helse.

Mødrene hadde også begrenset kunnskap om barnas behov for stimulering. De fleste mødrene kjente ikke betydningen av enkle aktiviteter som det å snakke med barna, vise fargerike leker eller lese bøker.

Nepal er et av verdens fattigste land og nasjonale data viser at 41% av kvinnene i Nepal er uten formell utdanning.

-For at barn i lavinntektsland skal nå sitt utviklingspotensial må man tenke bredt og inkludere både forebygging av fysisk sykdom, fremme god ernæring og sikre stimulerende oppvekstsvilkår, sier forskerne.

Førsteforfatteren tester ut spørreskjemaet på en av medarbeiderne.
Førsteforfatter av studiene, Merina Shrestha tester ut spørreskjemaet på en av medarbeiderne. Foto: Ingrid Kvestad.

For å øke kunnskapsnivå hos mødrene anbefaler forskerne at kunnskap om barns utvikling formidles som en del av allerede etablerte helseprogrammer i Nepal. Kunnskap om barnets utvikling kan for eksempel bli gitt til mødrene gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Mødrene ble intervjuet ved hjelp av spørreskjemaet The Caregivers Knowledge of Child Development Inventory (CKCDI).

Studien, som er publisert i Early Child Development and Care, er et av flere studier i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn i lavinntekstland, og betydningen av disse risikofaktorene for senere utvikling.

 


30. mars 2017 11:37