Når læring redder liv

Brannmannskaper må til enhver tid ha oversikt over hvem som kan gjøre hva. Forskere ved Uni Research Helse utvikler digitale verktøy som skal hjelpe dem med å holde oversikten.

Forskere og brannkonstabler undersøker mulige datakilder. Her tester konstabelen ut et system for opplæring i brannslukking basert på VR-teknologi utviklet av Real Training i samarbeid med Securitas. Foto. Rune Rolvsjord.

For å kunne gjennomføre risikofylte oppdrag på en forsvarlig måte, må brannmannskapet alltid være beredt. Ulike typer oppdrag krever ulik kompetanse, og en liten feilvurdering kan utgjøre forskjellen på liv og død.

Brannkonstablenes ferdigheter opparbeides og vedlikeholdes gjennom trening og jevnlige øvelser. Sertifiseringer, kurs og opplæring skal sikre at de har oppdatert kunnskap.

Utfordringen for brannvernet er å til enhver tid ha oversikt over hvem som til enhver tid sitter på hvilken kompetanse.

–Vi kan se på røykdykkere. Hvor beredt er den enkelte brannkonstabel til å ta et røykdykkeroppdrag? Hvem kan gå inn som stedfortreder dersom en på røykdykkerteamet ikke kan stille? Vi lager et digitalt verktøy som kan samle informasjon fra den enkelt konstabel, sier Cecile Hansen, en av forskerne i prosjektet som har fått navnet iComPAss.

I prosjektet samarbeider forskerne med Sotra brannvern. Forskerne sin oppgave er å lage et digitalt verktøy som skal gjøre det lettere for brannvernet å holde oversikt over kompetansen og sertifiseringen til den enkelte konstabel.

-Det kan være informasjon om den ansatte sin fysiske form eller for eksempel bruk av nødvendig utstyr. Det kan være informasjon om ferdighetsnivå hentet fra siste øving eller informasjon fra kunnskapstester. I et enkelt og oversiktlig skjermbilde blir all informasjonen fra mannskapet visualisert for brannkonstabelen selv, instruktør og de som leder teamet.

Det første forskerne må gjøre er å finne ut hvor de kan hente den nødvendige informasjonen fra. Sammen med brannvernet jakter de på mulige informasjonskilder. Det kan være fra dataprogrammene i utstyret som brannkonstablene bruker i arbeid og trening. Det kan også være gjennom apper der de ansatte selv gir informasjon gjennom «quizzer» eller selvrapporteringsskjema.

Videre må forskerne koble sammen alle disse dataene ved hjelp av algoritmer. – Det blir litt på samme måten som når Google Analytics henter informasjon om folks atferd på en nettside, sier Hansen.

Til slutt må dataen presenteres og visualiseres på en hensiktsmessig måte.

-Målet er at brannvesenet ved hjelp av disse dataene, kan se hvem som er i stand til å gjøre hvilke oppgaver. Dataene vil også avdekke hvilken kompetanse de mangler i teamene. Videre kan de få innsikt i hvilke læringssituasjoner som fungerer og ikke fungerer.

Forskerne ved forskergruppen Teknologi for praksis, Uni Research Helse, presenterte prosjektet iComPAss på konferansen International Learning Analytics & Knowledge i Vancouver, en konferanse for fagfeltet læringsanalyse.

Læringsanalyser måler og analyserer læring mens den skjer. Ved å koble sammen data fra ulike læringsressurser prøver en å forstå hvordan læringen foregår: Hvem gjør det best, de som bruker mest tid på nettsiden, eller de som brukte mest tid på instruksjonsfilmen?

Læringsanalyse som fagfelt blir stadig mer aktuelt, særlig med fremveksten av Big data og kunstig intelligens.

Konferansen ga forskerne en bredere innsikt på områder de allerede jobber med, slik som konstruksjon, behandling og forståelse av biosensordata (f.eks. pulsmålere), men de fikk også større innsikt i verktøy som brukes til å visualisere data og informasjon.

-I dag foregår mye av forskningen innen læringsanalyse på skole og høyere utdanning. Det er derfor spesielt interessant å ta dette videre til områder hvor det enda ikke er så mye forskning, som arbeidsplasstrening, sier Hansen.


21. april 2017 11:40

Personer involvert