Guide til «avmedisinering» av eldre skrøpelige pasienter

Eldre skrøpelige mennesker bruker ofte for mange legemidler. «Avmedisinering» er en praktisk strategi som kan redusere uhensiktsmessig behandling.

 

En spiseskje med medisiner
Å finne frem til den mest hesniksmessige medisineringen for eldre skrøpelige pasienter kan være utfordrende. Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Legemidler er viktig for forebygging og behandling av sykdommer og plager, men på grunn av aldringsprosessene gir de også ofte bivirkninger. Legemiddelbehandling hos gamle kan derfor være en vanskelig balansegang.

En ny artikkel  publisert i Research in Social and Administrative Pharmacy  beskriver «avmedisinering» som en praktisk strategi for å redusere unødvendig, uhensiktsmessig, plagsom og risikabel behandling.

Med sykehjemspasient fru Hansen som eksempel drøfter forfatterne, som er leger og farmasøyter, utfordringer og strategier ved medisinering hos gamle. I fru Hansens tilfelle ble antallet risikolegemidler redusert, og alternativer, slik som fysioterapi, ble vurdert. Det ble også lagt til noen medisiner, da underbehandling kan være et problem hos eldre mennesker.

I følge forfatterne trengs det kliniske studier for å evaluere effekter av avmedisinering, med utfallsmål som er spesielt relevante for skrøpelige gamle personer.

Det finnes lite forskning og få retningslinjer om effekt og sikkerhet ved legemiddelbruk hos eldre. Fordeler og ulemper med behandlingen bør derfor vurderes jevnlig. Sjekklister for risikolegemidler kan brukes som beslutningsstøtte.

I livets siste fase bør fokus for medisinering skifte fra forebygging og behandling til symptomlindring for å sikre pasienten god livskvalitet, skriver forfatterne.
 
 

 


4. august 2017 09:21

Personer involvert