Testverktøy for unge lovbrytere bør brukes varsomt

Verktøy som skal vurdere risiko for kriminell atferd hos ungdom bør brukes med varsomhet.


Av Veronica Helle

Verktøyet det er snakk om er den norske versjonen av Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI).

Det er behov for å undersøke måleegenskaper ved test som skal vurdere risiko for kriminell atferd hos ungdom. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Forskerne fant i et litteratursøk at det ikke foreligger dokumentasjon for måleegenskaper ved den norske versjonen av YLS/CMI.

Instrumentet er utviklet i Canada på 1990-tallet, og skal være til hjelp i utvikling og oppfølging av tiltaksplaner for lovbrytere i 12-17 årsalder. YLS/CMI kartlegger ungdommens styrker og behov, utfordringer og motivasjonsfaktorer, herunder ungdommens motivasjon og tilgjengelighet for ulike tiltak.

Trenger studier
Forskerne bak studien mener det er nødvendig med studier som undersøker måleegenskaper ved testen, og dokumenterer den norske oversettelsen.

- Klinisk bruk av YLS/CMI bør skje med stor varsomhet, særlig hvis skårene brukes som beslutningsgrunnlag på individnivå.

Dette mener Reidar Jakobsen, ved RKBU Vest, og en av forskerne bak studien.

Instrumentet skal hjelpe fagarbeidere og klinikere i arbeid med unge lovbrytere. YLS/CMI kan også brukes i forskning.

Kunnskapsbaserte valg
Publikasjonen er publisert i det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn.no. Tidsskriftet utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy som brukes for å undersøke psykisk helse hos barn og ungdom. På denne måten kan fagfolk og forskere velge tester og kartleggingsverktøy ut fra det som er dokumentert og evaluert.

Hensikten med PsykTestBarn er å:

  • opprette en oversikt over norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for barn og unge
  • vurdere måleegenskapene ved testene og kartleggingsverktøyene
  • bidra til informerte valg av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet

    Finn tester
    På PsykTestBarn.no kan du klikke på testene som har status publisert, og lese om den norske versjonens måleegenskaper.

Ansvarlig for PsykTestBarn.no er RBUP Øst og Sør i samarbeid med RKBU Vest, RKBU Nord og RKBU Midt. Fra RKBU Vest sitter Reidar Jakobsen i fagpanelet og Hanne Braarud, Mari Hysing og Tormod Bøe er forfattere.

Kilde: 
Reidar Jakobsen & Hege Kornør (2017) Måleegenskaper ved den norske versjonen av Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). PsykTestBarn, 1:6


11. september 2017 13:48

Personer involvert