Overlevende etter Utøya sliter med søvnen

Over halvparten av de overlevende etter terroren på Utøya rapporterer søvnforstyrrelser. Det er behov for bedre vurdering og behandling av søvnforstyrrelser hos unge utsatt for traumer.


Av Veronica Helle

Kunnskap om søvnforstyrrelser hos personer som har vært utsatt for traumer er hovedsakelig basert på studier av voksne. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I en ny studie har forskere undersøkt søvnforstyrrelser hos overlevende etter at de opplevde masseskytingen på Utøya i 2011.

Studien viser at 52,4 % av dem som var på Utøya hadde søvnproblemer to år etter. De hadde ikke hatt søvnforstyrrelser før hendelsen på Utøya. Til sammenligning hadde 13,6 % av jevnaldrende som ikke var på Utøya søvnproblemer.

De overlevende etter terroren hadde mer søvnløshet, var svært søvnige på dagtid, hadde hyppige mareritt og led av obstruktiv søvnapné, i større grad enn dem som ikke hadde vært på Utøya. Obstruktivt søvnapné betegner en tilstand med anstrengt pusting oppvåkninger og dårlig kvalitet på søvnen.

- Dette viser at søvnen er sårbar for stressorer, og omfanget av søvnløsheten representerer en betydelig bekymring i livene til disse ungdommene, sier Anne Marita Milde, senterleder ved RKBU Vest og en av forskerne bak studien.

Sammenheng med psykisk helse
Dessuten ser det ut som søvnproblemene også har sammenheng med psykisk helse. Forskerne fant at søvnforstyrrelser var mer utbredt hos unge med psykiske diagnoser enn hos overlevende uten diagnoser. - Det er derfor behov for å vurdere og behandle søvnrelaterte forstyrrelser etter traumer, for å forhindre at eksisterende lidelser forsterkes. Det er også behov for å fortsette å belyse forholdet mellom traumer, psykiske diagnoser og søvnforstyrrelser, for bedre å kunne utvikle behandlingsverktøy for ofre for traumatiske livshendelser, sier Milde.

Redusere risiko
Forskerne mener at behandling av søvnforstyrrelser etter traumer, kan redusere risiko for utbrudd av psykiske lidelser og problematferd. I tillegg er også søvnløshet en risikofaktor for stoffbruk, oppmerksomhetsproblemer, dårlig skoleprestasjon, og skader og ulykker i den generelle unge befolkningen.

Ulike følelser
Selv om de overlevende opplevde samme stressor, fikk ikke alle symptomer på søvnforstyrrelser eller psykiske lidelser. Det var også store forskjeller på hvordan de overlevende beskrev følelser. Noen var fortsatt i sjokk, andre rapporterte å ha følelser av kaos og frykt, eller var redde, usikker, sint, gretten og følsomme for stress. Samtidig uttrykte de at "det er ok", "dette er normalt nå" eller "jeg er vant til denne frykten nå."

 

Kilde:
Janne Grønli, Annika Melinder, Olga Therese Ousdal, Ståle Pallesen, Tor Endestad, Anne Marita Milde
Life Threat and Sleep Disturbances in Adolescents: A Two-Year Follow-Up of Survivors From the 2011 Utøya, Norway, Terror Attack
Journal of Traumatic Stress, 2017, 30, 219–228

 


7. september 2017 11:39

Personer involvert