Slik vil forskere angripe plastproblemet

VIDEO: Plastsøppel er en alvorlig trussel mot livet i havet. Se hvordan forskere i Uni Research vil angripe problemet.


Av Andreas R. Graven


​De vil lage en unik, detaljert kartlegging av plastviker, og har nå søkt Regionalt forskingsfond Vestlandet, RFF Vest, om støtte til å sette i gang et forprosjekt i flere kommuner i Hordaland.

Forskerne mener det vil være viktig og riktig å gjøre en kartlegging. Slik kan man ikke bare finne ut hvor plasten samler seg i skjærgården, men også estimere kostnader ved opprydding. 

Fjell kommune er prosjektansvarlig, mens forsker Marte Haave er prosjektleder hos Uni Research. 


8. september 2017 14:08

Personer involvert