Viktige data om plastsøppel letes fram av skoleelever

Ett år har gått siden hvalen på Sotra døde med magen full av plastsøppel. Mange er engasjert i å løse plastproblemet - en av dem er forsker Marte Haave i Uni Research.
 


Av Andreas R. Graven

Forsker Marte Haave forklarer elever ved Rothaugen skole hvordan de skal sortere og karegorisere plastavfall fra Slurpen i Vågen. (Foto: Andreas R. Graven) 


Her viser Haave elever fra Rothaugen skole hvordan de skal sortere og kategorisere plastsøppel.

Denne januarmorgenen er en 9. klasse fra skolen på plass i verkstedet hos Bergen og Omland havnevesen (BOH).

Haave og flere andre forskere i Uni Research er i gang med prosjektet "Utvikling av kartleggingsmetoder og estimat for oppryddingskostnader for makroplast i strandsonen".

De har fått finansiering av Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vest) med flere. Et forprosjekt er satt i gang i flere kommuner i Hordaland.

Utvikle registreringsskjema for strandrydding

Nå gir også Rothaugen-elevenes arbeid forskerne viktige data i innsatsen mot plastforsøpling.

Målet er å utvikle et registreringsskjema for strandrydding for å samle data fra all den frivillige innsatsen som legges ned i rydding langs kysten.

- Med input fra skoelelevene tilpasser vi registreringsskjemaene og systemet for rapportering/ datainnsamling slik at det bli forståelig og brukervennlig og nøyaktig nok for vår bruk. Vi vil bruke dette i forskningen vår, sier Marte Haave. 

Forskerne mener det vil være viktig og riktig å gjøre en kartlegging. Slik kan man ikke bare finne ut hvor plasten samler seg i skjærgården, men også estimere kostnader ved opprydding som vil brukes av kommunene i planlegging av kommuneøkonomien.
 

- Det er allerede blitt tydelig at kildene til plasten i havnen er folks daglige forbruk og skjødesløse omgang med avfall, sier forsker Marte Haave i Uni Research. 


Fjell kommune er prosjektansvarlig, mens forsker Eivind Bastesen er prosjektleder hos Uni Research.

Bidraget fra elevene ved Rothaugen skole

Plastsøppelet elevene sorterer kommer fra en oppsamler for marint avfall i Vågen i Bergen, en såkalt Port Bin. Denne ble satt ut våren 2017, tømmes daglig av BOH og har fått navnet Slurpen.

Rothaugen skole ønsket å gjøre et prosjekt på mikroplast og marin forsøpling. De kom i kontakt med Uni Research, og sammen med BOH som la til rette for det praktiske i Slurpen-prosjektet, ble det en realitet.

Dette er også helt i tråd med Bergen Kommunes tiltaksplan mot plast, og bidrar med viktig kunnskap om kilder til plastforurensning i bymiljøet.

- Avfallet fra Slurpen gir oss verdifulle data. Elevenes innsats er helt avgjørende. De har kommet med gode innspill, og vi har gjort flere finjusteringer i måten vi kategoriserer avfallet på underveis, sier Sandra Tysse, biologistudent i praksis ved Uni Research.

- Vi er utrolig heldige som får jobbe med forskere, sier avdelingsleder Laila-Sofie Osland ved Rothaugen skole til Bergen kommunes nettside. 

Hele Rothaugen skole er involvert i prosjektet. Hver onsdag stiller en klasse hos BOH, og en gruppe får også være med ut i båt, for å samle opp avfall fra havnebassenget. 

- Det er allerede blitt tydelig at kildene til plasten i havnen er folks daglige forbruk og skjødesløse omgang med avfall. 95 prosent av avfallet som samles er plast, og det meste er fra engangsemballasje, sier forsker Marte Haave i Uni Research.


29. januar 2018 14:45

cp: 2019-12-04 11:17:24