Usikkerhet rundt effekt av angstprogram i norsk praksis

Amerikansk program for behandling av barn og unge med angstlidelser har vist god effekt, men det er ikke publisert resultater som viser om den norske versjonen har effekt.


Av Veronica Helle

Programmet Mestringskatten, for behandling av barn og unge med angstplager eller angstlidelser, er den norske versjonen av det amerikanske programmet Coping Cat. Det foreligger to norske versjoner av programmet. Disse er Mestringskatten for barn i alderen 7-13 år og Mestringskatten for ungdom for ungdom i alderen 14-17 år. Programmet består av en arbeidsbok for barnet eller ungdommen og en manual for terapeuten. Tiltaket er laget for behandling av barn og ungdom med separasjonsangstlidelse, sosial angstlidelse og/eller generalisert angstlidelse.

- Det finnes ingen publiserte studier av Mestringskatten i Norge og det kreves ingen opplæring eller veiledning for dem som gjennomfører tiltaket. Vi kan derfor ikke vite om tiltaket har samme gode effekt som vi finner i de internasjonale studiene når det anvendes i vanlig praksis i Norge, sier Bente Storm Haugland, forsker ved RKBU Vest og en av forfatterne av artikkelen på Ungsinn.no.

I det elektroniske tidsskriftet Ungsinn finner man praktisk informasjon om tiltak for barn og unges psykiske helse og gjennomgang av hvor godt dokumentert effektene av tiltakene er. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Angst vanlig blant barn og unge
Angstlidelser er blant de vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge. For mange starter angstlidelser tidlig i barneårene og er en betydelig belastning for barn og unge, deres familier og samfunnet som helhet. Angst hos barn og unge kan være assosiert med funksjonstap og redusert fungering på mange områder, inkludert dårligere skoleprestasjoner, dårligere sosial fungering, søvnproblemer, lavere livskvalitet, skolefravær og skolefrafall. Angstlidelser hos barn kan også øke risiko for utvikling av andre lidelser som depresjon og rusmisbruk.

3 av 5 i Ungsinn
Mestringskatten er et tiltak som er godt teoretisk forankret i kognitiv atferdsterapi. Det foreligger en rekke kvalitetsmessig gode internasjonale studier av barneversjonen av det opprinnelige amerikanske tiltaket, hvor effekt av tiltaket er dokumentert. Siden det er små forskjeller mellom den norske og den amerikanske versjonen av programmet, tar forskerne med forskningsfunn fra den amerikanske versjonen når de vurderer det norske programmet. Forskerne klassifiserer Mestringskatten på evidensnivå 3 av 5 i Ungsinn – Tiltak med noe dokumentasjon på effekt.

 

Kilde:
Bente Storm Haugland og Jon Fauskanger Bjåstad (2017) Mestringskatten (2. utg.)  Ungsinn 2:3


12. februar 2018 16:08

Personer involvert

cp: 2019-06-24 12:17:51