Resultata frå undersøkinga om fastlegars tidsbruk klare for presentasjon

Tirsdag 6. mars kl 15.00 vil helse- og omsorgsminister Bent Høye få presentert resultata frå undersøkinga om fastlegars tidsbruk.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin utførte undersøkinga i januar 2018, på oppdrag frå Helsedirektoratet. Alle landets fastlegar blei invitert til å registrere tidsbruken sin i løpet av ei full veke (7 døgn). Over 1900 fastlegar svarte, noko som utgjorde ein svarprosent på ca 40 %.

Les meir om prosjektet her.


5. mars 2018 20:42

cp: 2018-12-14 16:15:56