Jo mer fisk, jo større økning i kognitive ferdigheter

Når forskerne tar hensyn til mengden mat barna spiste, fant de at barna som spiste fisk fikk bedre resultat på kognitive tester enn barna som spiste kjøtt.


Av Veronica Helle

232 barnehagebarn i alderen 4-6 år ble tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen fikk fet fisk, makrell og sild, og den andre gruppen fikk kjøtt til lunsj i barnehagen tre dager i uken i 16 uker. Alle måltider de serverte ble veid før og etter at barna hadde spist. Ved start og slutt av studien ble det tatt ulike biologiske prøver av barna. Barnas kognitive ferdigheter ble også kartlagt ved begge tidspunktene.

- Det var ingen effekt av å bli servert fisk eller kjøtt i seg selv på de kognitive ferdighetene. Barna spiste imidlertid svært ulike mengder mat. Når vi tar hensyn til hvor mye fisk eller kjøtt barna faktisk spiste, så vi at barna i fiskegruppen hadde en litt større økning i sine skårer etter at spiseforsøket var ferdig enn kjøttgruppen. Jo mer fisk barna spiste, jo større var økningen. I våre analyser fant vi at økning av omega 3-fettsyren DHA i blodet, delvis kunne forklare denne økningen, forteller Ingrid Kvestad, forsker ved RKBU Vest og en av forfatterne bak studien.

Kvestad koordinerte den kognitive testingen. Testen som ble brukt består av ulike deltester som viser kognitive ferdigheter gjennom språklige ferdigheter, hukommelse, hurtighet, finmotorikk og evne til å tolke figurer.

- Endringene er små, men vi ser størst endring på hurtighet, det å gjøre oppgaver raskt, forteller Kvestad.

Barnehagebarn som spiste fet fisk fikk bedre resultater på kognitive tester. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

Viktige næringsstoffer
Fet fisk inneholder mange næringsstoffer som er viktige for barn sin utvikling, noen av disse kan også være viktig for utviklingen av hjernen. Makrell og sild inneholder mye marine omega-3-fettsyrer som f.eks. DHA, men også andre vitaminer som vitamin D og jod.

Barnehagestudien er en del av FINS-prosjektet som startet i 2013, og er et samarbeid mellom forskere ved Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES) og RKBU Vest, Uni Research Helse.

 

Referanse: 
Jannike Øyen, Ingrid Kvestad, Lisa Kolden Midtbø, Ingvild Eide Graff, Mari Hysing, Kjell Morten Stormark, Maria Wik Markhus, Valborg Baste, Livar Frøyland, Berthold Koletzko, Hans Demmelmair, Lisbeth Dahl, Øyvind Lie and Marian Kjellevold (2018) Fatty fish intake and cognitive function: FINS-KIDS, a randomized controlled trial in preschool children. BMC Medicine (2018) 16:41


8. mars 2018 10:32

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:16:47