– Visste hva barnebursdag var, men det var aldri aktuelt

Barnebursdag er så mye mer enn bare bursdag i dagens Norge, med mange sagte og usagte regler. 


Av Andreas R. Graven

En familie med flyktningebakgrunn og en norsk middelklassefamilie går sammen om feiringen i den nye kortfilmen «Birthday Parents». Filmen bygger på forskning fra prosjektet Parenting Cultures in Plural Norway, ledet av Hilde Danielsen ved Uni Research Rokkansenteret. (Foto fra filmen) 


Nå lanseres kortfilmen «Birthday Parents»,  om det å feire barnebursdag i det mangfoldige Norge.

Filmen har premiere på Bergen Offentlige Bibliotek 20. mars klokken 18:00 og på Nykrohnborg oppvekstsenter 21.mars kl 18.30. Alle er velkommen på disse arrangementene. 

«Birthday Parents»  tar for seg hva som skjer når en familie med flyktningebakgrunn og en norsk middelklassefamilie går sammen om feiringen.

Opplever sterke forventninger

For innvandrere kan barnebursdag være ukjent farvann - samtidig som de opplever sterke forventninger fra egne barn, fra barnehage og skole om å legge til rette for feiringer.

Regissør Savas Boyraz vokste opp i Tyrkia med mange søsken, uten å noen gang feire bursdag som barn. Han har dermed kunnet nærme seg bursdagsfeiringene med et «friskt» blikk.

–Jeg visste hva bursdag var, men det var aldri aktuelt, på grunn av økonomi, og fordi jeg vokste opp i et tradisjonelt samfunn. Etter å ha bodd i Skandinavia i mange år har jeg observerte jeg hvor individuelt fokus dette samfunnet har, sier Boyraz.

–På den andre siden er det interessant å se hvordan bursdagsfeiringer blir påvirket av kollektive normer. Det ligger åpenbart mange kimer til konflikt i bursdagsfeiringer. Jeg ser denne filmen som en måte å eksponere spenninger på, utfra et kunstnerisk ståsted, legger Boyraz til.

Bygger på funn fra forskningsprosjekt

Boyraz sin dramatisering bygger på funn fra forskningsprosjektet Parenting Cultures in Plural Norway, ledet av Hilde Danielsen ved Uni Research Rokkansenteret.


Her er den nye traileren til filmen: 


– Riktignok handler barnebursdager om foreldre og venner som viser kjærlighet og omsorg for bursdagsbarnet. Men feiringene er ikke bare en privatsak. Hvordan bursdager organiseres, handler også om forholdet til nærmiljø og skole og uttrykker idealer og normer for hva som anses som godt foreldreskap, naboskap og integrering, uttaler Danielsen.

Barnebursdager i Norge anno 2018 er altså mye mer enn enkle, hyggelige samlinger av små barn som leker og spiser kake med lys på.

– Bursdagsfeiringer handler om hvordan vi lever sammen i det mangfoldige Norge i dag. Bursdager handler om kultur, økonomi, religion og sosiale normer.  Målet er å skape inklusjon og forhindre marginalisering, samtidig som feiringen eksponerer tydelige forskjeller, både mellom de som har bodd her lenge og nykommere, men også mellom sosiale klasser, sier Danielsen.

– Tenk bare på hvor viktig det er å gi en passelig gave, som ikke er for dyr og ikke for billig, eller hvor vanskelig det kan være å velge ut hvem som blir invitert. Eller hvor viktig det er for foreldre å gi barna en bursdag som gleder dem, fortsetter hun.

Hvordan foreldreskapet utformes i Norge

For noen innvandrere er bursdagsfeiringer en naturlig del av hverdagen, for andre er bursdagsfeiring et nærmest ukjent fenomen.

– De har vokst opp uten å feire bursdag, og mange kjenner ikke til sin egen fødselsdato. De opplever en sterk forventning fra barnehage, skole og andre foreldre om å delta i bursdager, men har ikke økonomi eller kulturell kunnskap, eller mener det strider mot deres religiøse overbevisning, sier Danielsen.

I forskningsprosjektet Parenting Cultures in Plural Norway har kulturforsker Danielsen, sammen med antropologen Synnøve Bendixsen og sosiologen Astrid Sundsbø, sett på hvordan foreldreskapet utformes i Norge i dag på ulike arenaer, slik som hjem-skole kontakt, og nabolag.
 

Både forskerne og regissøren håper at filmen kan skape refleksjon om bursdagsfeiringer. (Foto fra filmen) 


Hvordan former velferdsstaten foreldreskapet gjennom ulike typer foreldreveiledning og hvordan formes foreldrerollen i familie, fritid og nabolag? Dette er noen av spørsmålene forskerne har stilt.

– Under arbeidet vårt så vi at bursdager ble hyppig omtalt og at dette ritualet kobler mange problemstillinger i det norske samfunnet. Samtidig kan bursdager være en mulig arena for sosial inklusjon, sier forsker Synnøve Bendixsen ved Uni Research Rokkansenteret.

Det å komme hjem til hverandre, dele et festmåltid og utveksle gaver skaper nye bånd som kan bygge vennskap.

– En del foreldre vi intervjuet var opptatt av at andre folks barn, særlig dem med migrasjonsbakgrunn, også skulle komme i bursdager. Disse foreldrene forsøkte å legge til rette for at alle barn deltok ved å presisere at de serverte halalpølser, forklare nøye veien til selskapet eller passe på at prisen på gavene ble holdt lave, sier Bendixsen.

Både forskerne og regissøren håper at filmen kan skape refleksjon om bursdagsfeiringer.


19. mars 2018 08:35

cp: 2019-12-04 11:16:50