Viktig å vurdere familiebelastninger og livshendelser

Familier med lavere sosioøkonomisk status beskriver hyppigere familiebelastninger og erfaringer med negative livshendelser. Dette bidrar til økte symptomer på psykiske vansker blant barna i disse familiene.


Av Veronica Helle

Forskerne fant at enkelte livshendelser og familiestressorer forekom hyppigere i familier med lavere sosioøkonomisk status. Summen av risikofaktorer var forbundet med flere symptomer på psykiske helseproblemer. Dette fant forskerne da de undersøkte 2043 barn i alderen 11-13 år.

– Sammenhengene mellom familiebelastninger, negative livshendelser og psykiske vansker var svakere enn det som er funnet i tidligere undersøkelser. En forklaring på dette kan være at det sosiale sikkerhetsnettet som er på plass i Norge kan virke beskyttende, forteller Tormod Bøe, forsker ved RKBU Vest og en av forskerne bak studien.

Barn i vanskeligstilte familier opplever mer stress, noe som har sammenheng med psykiske helsevansker. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det sosiale sikkerhetsnettet beskytter?
Norge er et land med lavt nivå av fattigdom og økonomisk ulikhet, og der absolutt fattigdom og mangel på mat og bolig er uvanlig. Norske statsborgere er omfattet av folketrygdloven som gir tilgang til arbeidsledighetstrygd og ytelser ved sykdom. Informasjon, råd og veiledning for å løse sosiale problemer er også tilgjengelige.

Disse sosiale strukturene kan muligens beskytte barn og familier med lav sosioøkonomisk bakgrunn noe mot erfaringer med negative livshendelser og familiebelastninger, eller redusere de negative konsekvensene av slike erfaringer. Det er få studier som har undersøkt disse problemstillingene i land med lav inntektsulikhet og et utbygd sosialt sikkerhetsnett som i Norge.

Summen mer enn delene
Med tanke på livshendelser og familiebelastninger var det ikke store forskjeller i opplevelsen av enkeltstående hendelser mellom de med høy og lav sosioøkonomisk status. Det var imidlertid betydelige forskjeller i det totale antallet av slike erfaringer mellom disse gruppene. Dette sier noe om at totalbelastningen på disse familiene med lav sosioøkonomisk status er betydelig, og at de opplever utfordringer på flere ulike områder på samme tid.

- Flere av disse familiene har mange, samtidige og komplekse utfordringer som krever koordinert og helhetlig innsats fra hjelpetjenestene, sier Tormod Bøe.

 

Kilde:
Tormod Bøe, Anna Sofia Serlachius, Børge Sivertsen, Keith J. Petrie, Mari Hysing (2017) Cumulative effects of negative life events and family stress on children’s mental health: the Bergen Child Study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology


11. april 2018 10:50

Personer involvert

cp: 2019-09-19 12:15:43