Lege kan ikke overprøve AMK-sentralens vurdering av behovet for ambulanseressurser og hastegrad

Dette fremgår i Helsedirektoratets vurdering av ansvar og myndighet ved rekvirering av ambulanse. Vurderingen til lege som har undersøkt og vurdert en pasient skal imidlertid likevel tillegges stor vekt.

I et brev fra blant andre Oslo universitetssykehus har Helsedirektoratet blitt gjort oppmerksom på at leger henvender seg til AMK med den forventning "at de kan rekvirere ambulanse og beslutte hastegrad for ambulanseoppdrag til pasienter de har tilsett og vurdert".   

I svarbrevet konstanterer Helsedirektoratet at: "AMK-sentralene styrer og koordinerer ambulansetjenesten. Ved vurdering av behov for ambulanse og fastsetting av hastegrad, skal vurderingen til en lege som har undersøkt og vurdert en pasient likevel tillegges stor vekt. Lege kan likevel ikke overprøve AMK-sentralens vurdering av behovet for ambulanseressurser og hastegrad".

Les hele brevet her.


13. april 2018 11:33

cp: 2019-11-20 14:17:22