Ny midlertidig særavtale angående godtgjørelse for legevaktarbeid

Den nye avtalen åpner for alternativ godtgjøring på legevakt, i gitte situasjoner. Avtalen har varighet fra 01.01.18 til 30.04.18, da nye forhandlinger starter.  

I 2017 la Legeforeningen frem forslag til løsninger med vekt på å begrense den høye vaktbelastningen mange leger i kommunehelsetjenesten opplever. Dette gjelder særlig arbeid i legevakt som kommer i tillegg til ordinær arbeidstid på dagtid.

Noen av de nye elementene i avtalen inkluderer:

  • Godtgjørelse for legevaktarbeid er oppjustert
  • Kommunen skal legge til rette for at lege i spesialisering i allmennmedisin får gjennomført legevakter som er nødvendig for å oppfylle kravene til spesialistgodkjenning
  • Alternativ godtgjøring for legevakt – det åpnes for at de lokale partene kan avtale fastlønn etter hovedtariffavtalen for legevakter med tilstedeplikt

Å kunne inngå avtale om alternativ godtgjørelse for legene på legevakt med tilstedeplikt har vert et ønske fra både medlemmer og kommuner. Dette gjelder særlig i de lavere vaktklassene med lav aktivitet, og hvor godtgjøring for tilstedeplikt er lav. Avtaleverket åpner nå for lokale tilpasninger, hvor man kan avtale tilstedeplikt på legevakten med godtgjøring i form av fastlønn. Modellen med fastlønn er en ny måte å regulere godtgjøring på legevakt, og må derfor evaluerers.  

Les mer om avtalen her.


13. april 2018 11:01

cp: 2019-12-04 11:17:44