– Et godt og langvarig klima-samarbeid med Kina

I mer enn 15 år har klimaforskere i Bergen samarbeidet med kolleger i Kina.


Av Andreas R. Graven

Forsker Odd Helge Otterå, Uni Research Klima. (Foto: Andreas R. Graven) 


I disse dager (14. - 21. april) er klimaforsker Odd Helge Otterå i Uni Research og mange andre norske forskere i Kina.

Forskerne er med i en stor Norge-delagasjon ledet av forskningsminister Iselin Nybø, og som inkluderer en rekke topper fra universitet- og høgskolesektoren. En viktig målsetning med reisen er å oppnå et styrket samarbeid med stormakten i Øst-Asia.

Flere av Otterås kolleger i Bjerknessenteret er også med i delegasjonen. Det blir seminarer og møter over en uke innen så vel klima som mange andre forskningsområder, først i Beijing og deretter i Shanghai.  

For Odd Helge Otterå og kollegene i klimaforskningsmiljøet i Bergen handler Kina-turen ikke bare om å styrke båndene til Kina, men også å markere det langvarige klimasamarbeidet i Nansen-Zhu International Research Centre, som strekker seg tilbake til 2003.

– Vi har et godt samarbeid med kinesiske klimaforskere ved Nansen-Zhu senteret, og vi skal ha et seminar tirsdag 17. april der - som en del av denne turen - med forskningsministeren til stede. Det er viktig for oss å synliggjøre samarbeidet med Kina både overfor norske og kinesiske myndigheter, sier Otterå.

Mange er interessert i å samarbeide med Kina, og Otterå synes det er viktig å vise at klimaforskningsmiljøet i Bergen allerede har samarbeidet med kinesiske kolleger i lang tid.

– Vi har etablert et godt forhold over mange år, som begge parter har faglig nytte av. Vi har hatt utveksling av studenter og personell, rekruttert forskere og arrangert felles sommerskoler. Å bygge relasjoner i Kina tar tid, du kan ikke bare sende en email og spørre om å samarbeide. Det er viktig å opprettholde relasjonene. Jeg har selv vært der jevnlig, de siste årene har det blitt minst en tur i året, sier Otterå.

Forskningsmessig har ikke Otterå merket så mye til det anstrenge forholdet som var mellom Kina og Norge i noen år etter at Liu Xiaobo i 2010 ble tildelt Nobels fredspris.

Han har klimamodellering som spesialfelt, og er blant dem som skal holde innlegg på seminaret i Beijing.

– Vi har gjennom 15 år i Bergen jobbet med utvikling av klimamodeller som et verktøy for å forstå variasjoner og endringer i klimaet og jeg skal vise litt av den kunnskapen som er opparbeidet i disse årene. Samarbeidet med kinesiske forskere har blant annet gitt oss viktige bidrag til forståelsen av hvordan det østasiatiske klimaet har variert tilbake i tid. Vi har blant annet studert mekanismer for hvordan endringer i sjøisen i Arktis, havtemperaturen i Atlanteren og ulike ytre pådriv, som variasjoner i solinnstråling og vulkanutbrudd, kan være med å forklare variasjoner i det østasiatiske klimaet gjennom de siste tusen årene, sier Otterå.

De seks partnerne i Nansen-Zhu International Research Centre er:
  
   1. Institute of Atmospheric Physics , Chinese Academy of Sciences (IAP/CAS)
   2. The Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)
   3. Universitetet i Bergen (UiB)
   4. Uni Research
   5. Peking University (PKU)
   6. Nanjing University


16. april 2018 10:06

cp: 2019-12-04 11:16:37