Høringssvar: NOU 2017:16 På liv og død Palliasjon til alvorlig syke og døende

Nklm mener det bør være et mål å organisere det palliative tilbudet rundt pasienten slik at behovet for legevakttjenester blir minst mulig

Et utvalg nedsatt av regjeringen har gjennomgått og vurdert dagens paliative tilbud, og har foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid. 

Les Nklm sitt høringssvar her 

Høringsnotat: NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende.

 


18. april 2018 14:24

cp: 2019-09-23 21:17:08