Hvordan snakke med barn og foreldre om konsekvenser av foreldrenes vansker?

Flerfaglig dagskonferanse i Bergen om barn som pårørende

 

Frøydis Gullbrå om fastlegenes muligheter
Frøydis Gullbrå om fastlegenes muligheter

Hvordan kan fagfolk snakke med barn og foreldre om konsekvenser av foreldrenes vansker? Dette var tema for en flerfaglig dagskonferanse arrangert i Bergen som et samarbeid mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU Vest).

Fastlegens rolle i møte med barn som pårørende er tema for flere forskningsprosjekter ved AFE. På konferansen presenterte AFE-forskerne Frøydis Gullbrå og Kirsti Malterud forskningsresultater om fastlegens muligheter og utfordringer i møte med barn fra familier der mor eller far har rusproblemer eller alvorlig somatisk eller psykisk sykdom.

Dagskonferansen var del av Barn & Unge-kongressen 2018. Annethvert år samler Helsedirektoratet ulike nasjonale konferanser og seminarer knyttet til barn og unge, til en felles kongress i Bergen. Kongressen vektlegger forutsetninger for barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering og trekker frem sentrale forebyggende og helsefremmende tiltak og arenaer. I år var hovedtemaet barn, vold og omsorgssvikt – hvordan gi virksom hjelp til barn som offer og som utøver?

 

 

 

 


27. april 2018 09:09

Personer involvert

cp: 2019-09-19 12:15:50