Enighet mellom KS og Legeforeningen om ny særavtale for legevakt

Målet har vært å ivareta leger med særlig stor vaktbelastning og styrke sosiale rettigheter for gravide, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Noen viktige endringer i særavtalen:

  • Gravide får rett til å opprettholde beredskapsgodtgjørelse/lønn ved vaktfritak i siste trimester
  • I vaktklasse 1, der mange av legene har en særlig stor legevaktbelastning, økes satsene for beredskapsgodtgjøring med ytterligere 33 prosent.
  • For øvrige vaktklasser kan partene lokalt avtale lønnsfastsetting i legevakter med tilstedeværelse

Videre skal det utarbeides en egen veilder for turnusleger/LiS1 for å sikre god oppfølging av disse gruppene i kommunene.

Nye arbeidstidsmodeller som tar hensyn til legenes behov for hvile og fritid, samt behov for arbeidsfri etter legevakt skal også utformes.

Kilde: Den Norske Legeforening

 

Les mer om den nye avtalen i lenkene under:

Den norske legeforening 
Dagens Medisin


2. mai 2018 13:31

cp: 2019-02-22 05:15:13