Frykt for barnevernet skaper avstand

Marte Knag Fylkesnes disputerer 4. mai for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen:«Frykt, forhandlinger og deltakelse. Familier med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barneverntjenesten»

I avhandlingen undersøker Fylkesnes hvordan familier med etnisk minoritetsbakgrunn oppfatter og erfarer møtet med barneverntjenesten. 

Foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn fortalte at utbredt «frykt for barnevernet» gjør at mange familier vegrer seg for kontakt med barnevernet, men også med andre velferdstjenester som har plikt til å melde. De var redde for å bli fratatt barna, å ikke bli lyttet til og bli diskriminert. 

Frykt kan være en barriere for at familier får velferdstjenestene de har krav på og må derfor forebygges.

Les mer i pressemeldingen


3. mai 2018 13:02

Personer involvert

cp: 2019-09-19 12:15:35