Ny bok: Strafferettsforskning i massemobilitetens tid

Synnøve Jahnsen er en av redaktørene for en ny bok om utfordringer innen kriminologisk forskning.

Vi lever i en tid med massemobilitet hvor regjeringer forplikter seg til å stenge grenser, engasjerer seg i sikkerhetsdiskurser og restriktiv innvandringspolitikk, som igjen fremmer fremmedhat og rasisme.

Det er innenfor denne brede konteksten av sosial og politisk uro at bidragsyterne i denne antologien reflekterer over deres erfaringer med å gjennomføre kriminologisk forskning. Antologien fokuserer på utfordringene ved å gjøre forskning i krysningen mellom kriminelle rettigheter og innvandringskontroll, velge og endre metodikker mens du sjonglerer disiplinære og tverrfaglige krav.

Criminal Justice Research in an Era of Mass Mobility, Andriani Fili, Synnøve Jahnsen, Rebecca Powell (red.)

Fra forskningsdesign til feltarbeid og skrivning, fanger denne boken alle deler av forskningsprosessen, innenfor emner som migrasjonskontroll, innvandrervern og grensekontroll.

Denne boken tar sikte på å fjerne illusjonen om uforstyrrede forskningsmiljøer ved å bringe forskernes involvering i forskningsprosessen og produktene i forkant.

Denne tverrfaglige samlingen kan brukes som referanse, ikke bare for de som er interessert i mobilitetens kriminologi, men også som et læringsverktøy for alle som driver forskning på et sterkt ladet tema i moderne politikk og politikk.

Synnøve Jahnsen bidrar selv på to av bokkapitlene: 

"‘Crimmigration’ statistics: Numbers as evidence and problem" (Synnøve Jahnsen and Kristin Slettvåg).
"Criminal justice research in an era of mass migration: Concluding remarks" (Synnøve Jahnsen, Rebecca Powell and Andriani Fili).

Lenke til boken på Routledge.


16. mai 2018 14:04

Personer involvert

cp: 2019-03-23 15:16:21