Storprosjekt for bærekraftig sjømatproduksjon er i gang

Her står havbruksnæringen, forskning og utdanning samlet i storprosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon». KABIS retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.


Av Andreas R. Graven

Oppstartmøte for prosjektet KABIS, Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon, 29. mai 2018 i Bergen. (Foto: Andreas R. Graven) 


Det 6-årige prosjektet ledes av Uni Research. KABIS skal blant annet bidra til ny kunnskap og innovasjon innen produksjonsteknologi for oppdrettsnæringen, for å oppnå en enda mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon av laksefisk.

Forskningsdirektør Hans Kleivdal i Uni Research, nå en del av NORCE, ønsket velkommen på oppstartmøtet for KABIS, på Grand Hotel Terminus i Bergen 29. mai.

– Det er virkelig gledelig at vi er klare til å begynne nå. Takk til alle de som bidro til en kjempegod søknad i fjor sommer, denne innsatsen er en indikasjon på hva vi kan få til de kommende årene. Vi har et utrolig lag her. Vi skal jobbe sammen om å nå det overordnede målet vårt om å realisere potensialet for bærekraftig vekst i havbruket, sa forskningsdirektør Kleivdal.

Uni Research har med seg Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, NCE Seafood Innovation Cluster og 12 akvakulturbedrifter i KABIS. Forskningsrådets program FORREGION støtter prosjektet med inntil 30 millioner kroner. 

Forskningen på bærekraftig havbruk styrkes

Seniorforsker Sigurd Handeland i Uni Research sa på oppstartmøtet at forskningen på bærekraftig havbruk nå styrkes betydelig.

KABIS er særlig rettet mot selskaper som jobber for å utvikle og drifte nye, og mer bærekraftige oppdrettssystemer.

Seniorforsker Sigurd Handeland i Uni Research sier at KABIS skal bidra til nye bærekraftige løsninger for havbruk i Hordaland. Her fra oppstartmøtet på Grand Terminus Hotell 29. mai 2018. (Foto: Andreas R. Graven) – I verktøykassen har vi allerede mye kunnskap fra ulike kompetansemiljøer. Næringen trenger ny teknologi for å drive enda mer miljøvennlig oppdrett, og ny type kunnskap om optimalisering av produksjon, sa Handeland.

For å få til bærekraftig vekst, har KABIS-prosjektet som mål å løse flere av utfordringene som industrien selv har definert. De tre mest sentrale utfordringene er: 
 
* Utvikle ny kunnskap og teknologi som fremmer miljøvennlig produksjon av laksefisk.
* Mobilisere ny kunnskap for å optimalisere produksjon i RAS og S-CCS.
* Forenkle opptak og bruk av nye forskningsresultater og produksjonsprosesser i næringen.

Disse bedriftene er partnere i prosjektet: Lerøy Seafood Group ASA, Grieg Seafood ASA, Marine Harvest, Bremnes Seashore, Hardingsmolt, Sævareid Fiskeanlegg, Blom fiskeoppdrett, Linga laks, Eide fjordbruk, Ecomerden og Merdslippen.

Det samlede budsjettet i KABIS lyder på 55 millioner kroner, hvor det er bidrag både av offentlige midler, fra næringen selv og med egeninnsats fra forskningsaktørene i prosjektet.

Betydelig tyngde i NORCE​

Satsingen på Bærekraftig havbruk i Uni Research understrekes gjennom at selskapet sammen med UiB opprettet et forskningssenter (Centre for Sustainable Aquaculture Innovations) i 2016, der målet både er å styrke den teknologiske utviklingen, som griper direkte inn i samspillet med den biologiske forskningen ved senteret.

Dessuten støtter denne aktiviteten opp under Uni Research sin tverrfaglige selskapssatsing som er under utvikling med arbeidstittel «Roadmap to Sustainable Aquaculture».

– Bærekraftig havbruk er et viktig satsingsområde for Uni Research, og dette området vil få en betydelig tyngde i NORCE, som Uni Research er fusjonert inn i fra 1. januar, sammen med Christian Michelsen Research, IRIS, Agderforskning og Teknova, sier Hans Kleivdal. 


29. mai 2018 14:44

cp: 2019-12-04 11:17:31