Vi søker etter postdoktor

Resiliency at Work (R@W) by and for immigrant youth: Digital innovations that promote social inclusion, health and employment.

Ved Uni Research Rokkansenteret er det ledig en 2-årig 100 % stilling som postdoktor knyttet til prosjektet "Resiliency at Work (R@W) by and for immigrant youth: Digital innovations that promote social inclusion, health and employment". Prosjektet ledes av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS), Universitetssykehuset i Oslo, og er finansiert av Norges forskningsråd. Uni Research Rokkansenteret er ansvarlig for gjennomføring av prosjektets pilotstudie som starter i 2019, og postdoktoren vil ha ansvar for den administrative og faglige gjennomføringen av pilotstudien. Stillingens arbeidssted er Uni Research Rokkansenteret i Bergen, men det forventes at postdoktoren arbeider tett med Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) i Oslo og med mentoringprogrammet 'Catalysts', som er lokalisert i Bergen og Oslo. Postdoktoren må påregne periodevise opphold i Oslo.

Vi søker etter forsker som er sterkt motivert for å jobbe i et dynamisk og tverrvitenskapelig forskerteam.  Målsettingen er å undersøke implementeringen og effekten av et digitalt utvidet mentorprogram for immigrantungdom.

Illustrasjonsfoto: Colurbox.

Postdoktorens arbeidsoppgaver:

 • Lede pilotstudien i nært samarbeid med Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) and Catalysts
 • Tilrettelegge for og gjennomføre kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og analyse
 • Utarbeide rutiner for effektiv kommunikasjon av pilotaktivitet og –resultater, både i gruppepresentasjoner og enkeltvis til prosjektdeltakerne
 • Formidle forskningsresultater gjennom publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og gjennom deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser.
 • Delta i søknadsprosesser

Søkere må ha doktorgrad i et relevant fag (helsevitenskap eller samfunnsvitenskap), helst relatert til tema som ungdom, immigranter eller helseforbedring. Kandidater som har levert doktoravhandling til vurdering innen søknadsfristen vil bli vurdert. Det er en forutsetning at avhandlingen er godkjent før tilsetting kan skje.

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med kvalitativ og kvantitativ dataanalyse
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Flytende skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Trives med å jobbe i et tverrvitenskapelig forskerteam
 • Arbeider selvstendig og systematisk
 • Gode kommunikasjonsevner og mellommenneskelige egenskaper
 • Interessert i ungdoms-, innovasjons- og implementeringsforskning

Personlig egnethet for stillingen vil bli vurdert gjennom intervju og referanser.

Vi kan tilby et dynamisk, tverrvitenskapelig og kreativt arbeidsmiljø.
Lønn etter avtale. Uni Research har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte.

For nærmere informasjon om stillingen, vennligst kontakt: Deede Gammon, deede.gammon@rr-research.no SPS, eller Egil Kjerstad, egil.kjerstad@uni.no, Uni Research.

Søknad sendes elektronisk via JobbNorge.


1. juni 2018 13:25

Personer involvert

cp: 2019-07-20 17:17:27