Nå skal mikroplast i bymiljøet kartlegges

Hvor mye mikroplast er det i parken, i vegstøvet og ved kunstgressbaner? Plastforsker Marte Haave vil finne svar på slike viktige spørsmål i nytt prosjekt.


Av Andreas R. Graven

Forskningsleder Marte Haave i Uni Research er leder for forskningen på mikroplast i bymiljøet i Bergen. Det er Bergen kommune som eier prosjektet. (Foto: Andreas R. Graven)


Det nye forskningsprosjektet skal kartlegge mikroplast i bymiljøet. Marte Haave fra Uni Research er prosjektleder, mens Bergen kommune eier prosjektet.

–  Hovedmålet er å skaffe basiskunnskap om mengder og spredning av mikroplast i bymiljøet i dag. Dette skal brukes som sammenlikningsgrunnlag og beslutningsgrunnlag for en målrettet plaststrategi i kommunen, sier Haave. 

Videre skal det prioriteres effektive tiltak mot lokale utslipp, samt drives et faglig fundamentert opplysningsarbeid for å forankre myndighetenes politikk i kommunale etater, engasjere publikum - og støtte offentlige tiltak. 

Tre millioner fra RFF Vest

Kommunen har nå fått innvilget tre millioner kroner av Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vest) til forskningen på mikroplast i bymiljøet. I tillegg til Uni Research og Haave har kommunen med seg forskere frå International Research Institute of Stavanger (IRIS) som forskningspartnere.  

Dermed utgjør to av de fusjonerte instituttene i NORCE den faglige ekspertisen i mikroplast-prosjektet.  

– Jeg er veldig glad for at det endelig har lyktes å få et langsiktig prosjekt på mikroplast i bymiljø. Det blir nå tydelig at det satses politisk og fra miljømyndigheter, slik at det er mulig å investere og bygge opp kompetanse innen forskning på mikroplast, sier forskningsleder Haave i Uni Research.

Her viser Marte Haave elever fra Rothaugen skole hvordan de skal sortere og kategorisere plastsøppel. Rothaugen-elevenes innsats har gitt forskerne viktige data i innsatsen mot plastforsøpling, og har ledet fram et online registreringsskjema for strandrydding - for å samle data fra all den frivillige innsatsen som legges ned. (foto: Andreas R. Graven) 


I prosjektet skal forskerne blant annet undersøke mengden mikroplast i vegstøv, i jord og sand i nærheten av kunstgrasbanar, i parker og skoger, i avløpsslam og i offentlege naturområde.

Dataanalyse skal benyttes for å synliggjøre kilder til mikroplasten, og man vil deretter foreslå relevante tiltak for effektiv forebygging, opprydding og avfallshåndtering.

– At Bergen kommune vil gå i bresjen for å etablere faktakunnskap om forekomst av mikroplast i bymiljø, er svært positivt og vil trolig også komme mange andre byer til nytte, sier styreleder Jenny Følling i RFF Vest, i en pressemelding

Følling påpeker blant annet også at man hittil ikke har hatt mye sikker kunnskap om mikroplast i bymiljøet, verken når det gjelder omfang, spredning eller kilder.

Flere prosjekter

Plastforsker Marte Haave i Uni Research er for øvrig involvert i flere viktige forskningsprosjekter på plastforsøpling.

Blant annet har hun sammen med kollega Eivind Bastesen ved Uni Research ledet arbeidet med en kartlegging som per i dag omfatter 660 store og små plastviker i øykommuner i Hordaland.
 

Forskerne Eivind Bastesen (bildet) og Marte Haave i Uni Research har ledet arbeidet med en kartlegging som per i dag omfatter 660 store og små plastviker i øykommuner i Hordaland.


Dermed kan for eksempel strandryddinger bli mer effektive.

Les mer om denne saken her.

Det vitenskapelig bidraget til kampen mot plastforsøpling i havet omfatter så langt et område som strekker seg fra nordspissen av Øygarden til sørspissen av Sund.

Haave er også arkitekten bak utviklingen av et online-skjema (med god hjep fra samarbeidspartnere) som er beregnet på at man gjør gjentatte registreringer av plastsøppel i samme område gjennom året.

Les mer om denne saken her.

– Jeg er veldig fornøyd at vi er online med skjemaet. Dette er et skritt på veien i å samle verdifulle data fra frivillig innsats på en standardisert måte. Målet er at data som samles skal brukes i forskning, sier Haave.


8. juni 2018 11:27

cp: 2019-12-04 11:15:47