Ungdom lager VR-opplevelser som skal brukes i behandling

15-17 åringer lærer å lage VR-opplevelser som skal brukes i behandling av unge som har frykt for å snakke offentlig. Ungdommene involveres siden det er de som kjenner seg best igjen i disse situasjonene.


Av Veronica Helle

På workshop 16. og 17. juni fikk de unge lære om VR, om frykt for å snakke offentlig og de fikk opplæring i tegning og designprosesser. VR-teknologien (virtuell virkelighet) er en datasimulert, tredimensjonal og virkelighetsnær verden. Det var forskere i informasjonsvitenskap og psykologi fra prosjektet Intromat som arrangerte workshopen. Intromat er et prosjekt som bruker moderne teknologi for å behandle psykiske lidelser.

Prosjektet Intromat er et samarbeid mellom UiB, UiO, HVL og forskjellige industripartnere, ledet av Helse Bergen. Jo Wake fra T4P, Uni Research Helse deltar som forsker i prosjektet.

Passer for eksponeringsterapi
På grunn av muligheten for innlevelse er denne teknologien spesielt god å bruke i eksponeringsterapi for frykt for å snakke offentlig. - Spesielt de 360-videoene vi laget nå i helgen ser veldig virkelighetsnære ut. Med litt støtte kan ungdommene filme ulike situasjoner som kan oppleves skremmende. Dette kan brukes i eksponeringsterapi i prosjektet senere. Det er ganske lett å leve seg inn i situasjonene når man ser dem med VR-briller, sier Jo Wake.

Ungdommene er i den fasen av livet der de kan utvikle frykt for å snakke offentlig, samtidig som muntlige presentasjoner nå blir sett på som en av de fem grunnleggende ferdighetene i skolen. I tillegg er det en av de tingene elevene blir målt på, og som også er en eksamensform. 

Gøy og givende
- Tilbakemeldingene fra ungdommene var at workshopen var veldig gøy å være med på. I planleggingen brukte vi en del tid på å forsikre oss om at de forstod mediet, for eksempel at i 360-filmer så designer man for kameraet, dvs. at kameraet blir perspektivet, og at brukeren kan se i alle retninger. Men dette skjønte de veldig fort. De synes også det var veldig givende at det de laget kunne bli brukt til å behandle frykt for å snakke offentlig senere, for noen andre, avslutter Wake.

VR får nye bruksområder nesten hver dag. Teknologien begynner både å holde høy kvalitet, og være tilgjengelig for alle. For prosjektet er neste steg å evaluere VR-opplevelsene, enten med eksperter i psykologi eller med ungdommer som har frykt for å snakke offentlig, eller begge deler.

En av forskerne tester VR-briller før workshopen.
Foto: Jo Wake

 


22. juni 2018 10:50

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:16:22