Eksponert for rus i mors mage gir symptomer på samspillsvansker og ADHD

Barn som ble eksponert for opiater og andre illegale rusmidler i svangerskapet, har flere symptomer på sosiale samspillsvansker og ADHD enn barn fra en normalpopulasjon.


Av Veronica Helle

Dette viser en studie gjennomført ved Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med RKBU Vest. 57 ruseksponerte barn ble kartlagt for symptomer på ADHD og autisme. Sammenlignet med 171 barn med tilsvarende kjønn og alder fra Barn i Bergen-undersøkelsen ved RKBU Vest, ble det funnet vesentlig høyere nivåer av symptomer på ADHD og autisme hos de ruseksponerte barna. Forskerne fant at IQ hang sammen med både ADHD og autismesymptomer. Videre fant de at de barna som hadde abstinenser etter fødsel hadde flere symptomer på uoppmerksomhet.

- Det er viktig med tidlig kartlegging av barn som har vært eksponert for rus i svangerskapet. Videre er det viktig at omsorgsgivere får god informasjon om hvilke vansker barn som er ruseksponert i svangerskapet kan få, forteller Sondre Nilsen, stipendiat ved RKBU Vest og en av forfatterne bak studien.

Kan være underrapporteringer
Forskerne vet ikke nøyaktig hvilke stoffer mødrene hadde brukt under graviditeten. Det kan blant annet ha vært en risiko for underrapportering av bruk av ulovlige stoffer. Informasjon om mors bruk av nikotin var heller ikke tilgjengelig. - Studien har et sykehusbasert studiedesign, noe som kan ha medført at deltakerne hovedsakelig var de mest utsatte barna, mener Lisbeth Sandtorv, prosjektleder og stipendiat ved UiB.

For å redusere vansker for barn som har vært ruseksponert i svangerskapet er tidlig kartlegging og god informasjon til omsorgspersoner viktig. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

Referanse:
Sandtorv, Lisbeth Beate; Fevang, Silje Katrine Elgen; Nilsen, Sondre Aasen; Bøe, Tormod; Gjestad, Rolf; Haugland, Siren; Elgen, Irene Bircow. Symptoms Associated With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorders in School-Aged Children Prenatally Exposed to Substances.. Substance Abuse: Research and Treatment 2018 ; Volum 12 (1-8).


6. juli 2018 12:56

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:15:19