Beslutningsstøtteverktøy for helsepersonell blir lettere tilgjengelig

Verktøyet Telefonråd kan bidra til kvalitetsheving i tjenesten og færre feilvurderinger hos legevakter og legekontor. Nå lanseres Telefonråd på nett.

Telefonråd er et beslutningsstøttesystem, spesielt utviklet for sykepleiere og helsesekretærer, for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor. Ca 60% av legevaktene i Norge bruker programmet. Verktøyet skal hjelpe helsepersonellet med kartlegging, prioritering og rådgiving ved de vanligste henvendelsene til legevakt og allmennlegekontor, og inneholder også Norsk indeks for medisinsk nødhjelp til bruk i situasjoner der det haster å få hjelpen ut til pasienten. Fra september 2018 blir Telefonråd en nettjeneste.

Hjelp til helsepersonell i en travel hverdag  
- Telefonråd kan bidra til å heve kvaliteten i pasienthåndteringen, og til at man gjøre færre feilvurderinger, både i legevakttjenesten og hos fastlegen. I en travel hverdag får helsepersonell hjelp til å strukturere samtalen med pasienten, for eksempel ved at man husker å stille de riktige spørsmålene for å fange opp nødvendig informasjon om pasienten sin tilstand. På denne måten får vi sikret konsistent og konsekvent pasientehåndtering, uavhengig av hvem som er på jobb. I tillegg sikrer vi faglig kvalitet på beslutningene som blir tatt, slik at riktig hjelp blir gitt til riktig tid, sier forsker Vivian Midtbø, ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni Research Helse

Enklere å ta i bruk og oppdatere 
- Den nedlastbare versjonen vi har hatt av Telefonråd frem til nå var teknisk sett begynt å «gå ut på dato», da den ikke lenger var kompatibel med de nyeste versjonene av Windows. Flere brukere opplevde derfor problemer med å bruke verktøyet. Nettløsningen vil gjøre det lettere å oppdatere verktøyet, og dermed være sikker på at brukerne alltid forholder seg til den nyeste versjonen, fortsetter hun. -Vi håper enda flere vil ta verktøyet i bruk, og at den enklere tilgjengeligheten vil gjøre at personellet ved legevakter og allmennlegekontor vil synes det er lett å integrere Telefonråd i sin arbeidshverdag. Programmet er gratis tilgjengelig på telefonråd.no, og man trenger ingen konto eller innlogging for å bruke det. Sånn sett er det også tilgjengelig for allmennheten, men det er viktig å presisere at verktøyet er utviklet for helsepersonell. Altså må man i tillegg til verktøyet også bruke eget klinisk skjønn og helsefaglig kunnskap når man vurderer pasientene, avslutter Vivian Midtbø.

 

Utviklingen av Telefonråd
Telefonråd startet som et «grasrotprosjekt» blant medarbeidere ved Skien legevakt i 1989. I 2003 ble Norsk indeks for medisinsk nødhjelp integrert i programmet, og beslutningsstøtteverktøyet har gått gjennom en rekke revisjoner etter dette.

I 2012 ble en totalrevidert versjon av Telefonråd publisert som et gratis nedlastbart program fra Helsebiblioteket. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd, det faglige ansvaret for Medarbeiderråd og har utviklet den nye nettversjonen.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har det faglige ansvaret for Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Norsk indeks).

Les mer om Telefonråd

 

Skrevet av Hanne Fosheim


3. september 2018 09:39

cp: 2019-12-04 11:17:39