Bivirkningsrapportering

Bivirkninger fra tannmaterialer rapporteres av tannlege, tannpleier eller lege til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Det er viktig at alle mistenkte reaksjoner blir rapportert.

Bivirkninger fra tannmaterialer rapporteres av tannlege, tannpleier eller lege til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Selv om det er tvil om der er en sammenheng, er det likevel betydningsfullt at skjemaet blir fylt ut og sendt inn.

Hva bør rapporteres?

Alle mistenkte reaksjoner på tannmaterialer skal rapportes. Dette gjedler såvel objektive reaksjoner, som uspesifikke, subjektive reaksjoner som blir satt i forbindelse med odontologiske materialer

Hvem rapporterer?

Tannleger, tannpleiere og leger kan rapportere bivirkninger til Bivirkningsgruppen. Tannleger som sender inn Bivirkningsskjema til Bivirkningsgruppen kan bruke Folketrygdens takst som gir refusjon.

Les mer om Bivirkningsrapportering her


1. oktober 2018 11:46

cp: 2019-12-04 11:16:01