Oppmuntrende funn fra analyser av mye brukt spørreskjema

Spørreskjemaet SDQ viste seg i ny undersøkelse å være godt egnet til å se på utvikling av symptomer på psykiske vansker over tid. Summeskårene kan også brukes for gjentatte målinger, f.eks. i klinisk praksis.

I Barn i Bergen studiens første og andre runde, ble foreldre og lærere blant annet bedt om å fylle ut Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), et spørreskjema som kartlegger emosjonelle problemer, atferdsproblem, problemer med vennerelasjoner, og hyperaktivitet/uoppmerksomhet.

I denne studien har forskerne undersøkt i hvilken grad det er overensstemmelse mellom foreldre og lærere i deres beskrivelser av barna på SDQ. Det er også undersøkt i hvilken grad SDQ måler de samme symptomene over tid for de som deltok både i runde en og runde to av Barn i Bergen studien.

Resultatene viste stor grad av samsvar mellom foreldre og lærere, samtidig som det også var områder med variasjon mellom hvordan lærere og foreldre beskrev barna. Der det er mulig, anbefales det å samle inn informasjon fra både foreldre og lærere for å få mer pålitelig og gyldig informasjon om barnet som undersøkes.  Videre tydet resultatene også på at instrumentet i stor grad målte de samme symptomene over tid.

Forskerne anbefaler at skalaene behandles som latente skårer heller enn summeskårer dersom de skal brukes i longitudinelle analyser hvor man ønsker å kombinere svar fra foreldre og lærere.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Artikkelen er publisert tidsskriftet Assessment og er et samarbeid mellom forskere ved RKBU Vest, NORCE, Universitetet i Utrecht og Universitetet i Oslo.

Referanse til artikkelen:

Smid, SC., Hox, JJ., Heiervang, ER., Stormark, KM, Hysing, M & Bøe, T. (2008). Measurement equivalence and convergent validity of a mental health rating scale.


25. oktober 2018 11:41

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:17:25