Ny app og oppdatert nettutgave av Legevakthåndboken

Ny app og oppdatert nettutgave av Legevakthåndboken.

 

Endelig ny versjon av Legevakthåndboken!

Det siste året har alt innholdet i boken blitt gjennomgått. Det har blitt endringer i bl.a. anbefalinger om oksygenbehandling, antibiotikabehandling, vurdering ved mistanke om alvorlig infeksjon og behandling ved sår- og øyeskader. Vi har inkludert all nødvendig informasjon fra nyere retningslinjer om håndtering av traumepasienter, skadestedsarbeid, PLIVO, CBRNE og bruk av nødnett. I tillegg er det tatt inn nye tema som palliasjon, smertebehandling av barn og håndtering av medisinske feil. I arbeidet med oppdateringen har redaktørene Ingrid H. Johansen og Jesper Blinkenberg hatt med seg 18 leger med forankring i allmennmedisin og 40 fageksperter. Vi takker medhjelperne våre, Helsebiblioteket og Gyldendal Akademisk som har gjort dette mulig.

God vakt!


20. desember 2018 10:45

cp: 2019-09-24 10:16:42