Ny utgave av psykiatrisk legevakthåndbok

Håndboken er utviklet spesielt for bruk i psykiatrisk legevakt, men vil også kunne være til nytte i vanlig legevakt.   

Oslo psykiatriske legevakt har i flere år gitt ut sin egen håndbok med prosedyrer for arbeid i psykiatrisk legevakt.

Håndboken inneholder prosedyrer for arbeid i psykiatrisk legevakt, og inneholder blant annet gode råd og tips til hjelp ved diagnostisering og behandling av psykiske lidelser, og håndtering av krevende konsultasjoner.

Håndboken kan lastes ned fra Helsebiblioteket sine nettsider:

http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse Velg oppslagsverket Psykiatrisk legevakthåndbok.

Klikk her for mer informasjon om håndboken.

 

 


24. august 2018 13:53