- Et kompetanseløft for hele tjenesten

Ansatte ved Austevoll barnevern om kompetansehevingsprosjekt. – Dette har vært et kompetanseløft for hele tjenesten, der vi sammen får utviklet oss til bedre barnevernsarbeidere.


Av Veronica Helle

Dette sier Liv Iren Birkeland, barnevernsleder i Austevoll barnevern. Birkeland forteller at Austevoll får halvparten så mange bekymringsmeldinger som kommuner de kan sammenligne seg med. Nå ønsker de å satse mer på forebygging, bli mer synlige på hva de kan tilby av hjelpetiltak og renvaske seg fra gamle holdninger.

Del av regjeringens satsing
Kompetansehevingsprosjektet har fått navnet Tjenestestøtteprogrammet og er en del av regjeringens satsing for å heve kvaliteten og øke kompetansen i det kommunale barnevernet. Gjennom kunnskap fra forskning, ansattes erfaringer og brukerkunnskap får barneverntjenesten støtte til kvalitetsutvikling på arbeid med undersøkelses- og hjelpetiltak. Tjenestestøtteprogrammet er ett av flere tiltak som inngår i Kompetansestrategien for Barnevernet, som ble lansert i 2017 og som løper frem til 2024.

Ansatte ved Austevoll barnevern deltok i 2018. Austevoll barneverntjeneste er en liten barneverntjeneste og har hatt hyppige utskiftninger av personale de siste årene og høyt sykefravær.

- Vi har mye å gjøre og ser at vi får flere og flere bekymringsmeldinger for hvert år, men det er helt klart mange vi ikke får beskjed om. Vi ønsker å satse på mer forebygging i Austevoll barnevern. Vi må bli mer synlige, folk trenger å få mer kunnskap om hva vi gjør som tjeneste, hva vi kan tilby av hjelpetiltak og vi må renvaske oss fra gamle holdninger om at vi kun er ute etter å hente ut barn av hjemmet. Politikerne i Austevoll har ved årets budsjett styrket barneverntjenesten med økte lønnsmidler. Det er fantastisk. Austevoll viser med dette at de ønsker å satse på barn og unge, sier Birkeland.

RKBU Vest, NORCE, har vært ett av de ansvarlige kunnskapssentrene for tjenestestøtteprogrammet.

- Vi møter mange engasjerte og hardtarbeidende barnevernsarbeidere, og håper deltakelse i Tjenestestøtteprogrammet oppleves styrkende for både ansatte i tjenestene og familiene som kommer i kontakt med tjenestene, sier Marte Knag Fylkesnes, forsker ved NORCE, RKBU Vest.

Hun håper tjenestestøtteprogrammet kan bidra til at ansatte i tjenestene får pusterom til å reflektere rundt egne praksiser, for å identifisere hva de får godt til og hvor de har forbedringspotensiale.

- Barnevernsarbeidere har en veldig krevende og viktig jobb. De møter familier i svært sårbare situasjoner, og beslutningene som tas kan få store konsekvenser for barn og foreldres hverdag og fremtid. For disse familiene, og samfunnet for øvrig, er det derfor viktig at ansatte i barnevernet får kontinuerlig styrking, både faglig og ressursmessig. Som alle andre virksomheter, trenger barnevernet å drive med kontinuerlig forbedringsarbeid. I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å få tid til – blant annet fordi arbeidsbelastningen er stor. Barnevernet får også ofte mye kritikk, gjennom medier og debatter, mens det som gjøres godt sjelden settes på agendaen, sier Fylkesnes.
 

På bilde, ansatte i Austevoll barnevern. F.v. Charlotte Haukanes, Ester Stenevik Eliassen, Christina Østervold Drivenes og Liv Iren Birkeland. Liv Iren Birkeland er barnevernleiar, de tre andre er barnevernskonsulentar.

Les også: Her tok barnevernet grep da det kom inn for få bekymringsmeldinger (NRK Hordaland)

I 2018 fikk utvalgte kommuner i 11 fylker tilbud om programmet, og RKBU Vest hadde ansvar for kommuner i Hordaland og Rogaland, ca. 85 deltakere fra 10 kommuner. I 2019 skal RKBU Vest tilby programmet til ca. like mange kommuner og deltakere som i 2018. Det er ikke helt avklart hvilke kommuner RKBU Vest skal samarbeide med i 2019.

Tjenestestøtteprogrammet planlegges og gjennomføres av RKBU Vest, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RBUP Øst og Sør og RVTS sør, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


31. januar 2019 08:52

Personer involvert

cp: 2019-10-19 03:17:36