Tidlige hendelser hos ekstremt premature har lite å si for senere søvnvansker

Ekstremt premature barn får omfattende behandling i starten av sitt liv. Men forskere fant at faktorer ved svangerskap, fødsel eller nyfødtopphold hos disse barna har lite å si for senere søvnproblemer.


Av Veronica Helle

Tilfredsstillende søvn er en viktig del av barns utvikling og livskvalitet, og generelt opplever for tidlig fødte barn flere søvnproblemer enn barn født til termin. Barn født ekstremt prematurt har oftere søvnproblemer gjennom barndommen enn barn født til termin. Ekstrem prematuritet ble definert som født før uke 28 eller med en fødselsvekt under 1000 gram.

Barn født ekstremt prematurt har oftere søvnproblemer i barndommen. Det er viktig med mer kunnskap om hvorfor, slik at de kan få bedre hjelp. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det har frem til nå vært ukjent om søvnproblemer i barndommen eller ungdomsårene kan knyttes til prematuritet i seg selv eller til bestemte faktorer ved svangerskap, fødsel eller nyfødtopphold.

- Dette er et viktig prosjekt som kan øke forståelsen vår for utvikling av søvnvansker hos en sårbar gruppe og på sikt kan gi bedre hjelp for søvnvanskene, sier Mari Hysing, forsker ved RKBU Vest, NORCE.

Forskerne fant at røyking i svangerskapet var den eneste faktoren som hadde sammenheng med snorking. Videre fant de sammenheng mellom å være født liten for alderen og hjerneblødning som nyfødt, og innsovningsproblemer og hyppige oppvåkninger.

- Det at tidlige hendelser og eksponeringer har så lite å si for senere søvnproblemer er oppsiktsvekkende særlig med tanke på hvor omfattende behandling disse barna gjennomgår, sier Kristine Stangenes, barnelege ved Haukeland Universitetssykehus og stipendiat ved UiB.

Funnet samsvarer imidlertid med studier som har undersøkt om slike tidlige eksponeringer kan ha betydning for senere psykisk helse hos barn født ekstremt prematurt.  Det er fra tidligere kjent at søvn og psykisk helse er nært forbundet.

I denne studien deltok 221 barn. Opplysninger om svangerskap, fødsel og nyfødtopphold ble samlet inn fra alle norske fødeavdelinger og barneavdelinger. Søvnproblemer og søvnvaner ved 11 års alder ble kartlagt ved spørreskjema til foreldene.

Studien er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen.
 

Kilde:

Prenatal and Neonatal Factors Predicting Sleep Problems in Children Born Extremely Preterm or With Extremely Low Birthweight. Kristine M. Stangenes, Mari Hysing, Silje K. Fevang, Irene B. Elgen, Thomas Halvorsen, Trond Markestad and Bjørn Bjorvatn. Frontiers in Pediatrics 2018.6.


15. februar 2019 09:29

Personer involvert

cp: 2019-08-25 14:17:44