Risiko for problematisk rusbruk i ungdomstid dersom atferdsvansker som liten

Barn som har atferdsvansker i barndommen har høyere risiko for problemer med alkohol og narkotika i ungdomstiden. Det er viktig å være oppmerksom på dette i arbeid med rusforebyggende tiltak.


Av Veronica Helle

Ungdomstiden kan preges av en økning av alkohol og bruk av ulovlig narkotika. Bruk av alkohol og narkotika i ungdomsårene kan videre være en sterk risikofaktor for både langvarige alkohol- og narkotikarelaterte problemer og psykiske helseproblemer.

Det er viktig å være oppmerksom på at barn som har atferdsvansker har større risiko for problemer med rusmidler i ungdomstiden. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskere har fulgt 2438 barn fra de var i 7-årsalderen til de var 19 år. De undersøkte sammenhengen mellom det foreldre og lærere rapporterte av vansker i barndommen og det ungdommene selv rapporterte om alkohol- og narkotikabruk.

- Vi fant en positiv sammenheng mellom eksternaliserende problemer i barndommen og bruk av alkohol og narkotika i ungdomstiden, forteller Ove Heradstveit, forsker ved RKBU Vest, NORCE.

Eksternaliserende vansker er atferdsmønstre hos barn som skaper problemer utover, som blant annet atferdsvansker. Det kan f.eks. være problematisk atferd som å lage bråk og uro, konflikter med lærer eller venner og voldelig atferd generelt.

Videre fant forskerne en negativ sammenheng mellom internaliseringsproblemer i barndommen og bruk av alkohol og narkotika i ungdomstiden. Internaliserende vansker er atferdsmønstre hos barn og unge som skaper problemer innover. Det kan f.eks. være symptomer på depresjon, angst eller ensomhet.

- Dette kan blant annet være på grunn av unngåelse og sosial tilbaketrekning, og dermed potensielt mindre eksponering for situasjoner eller grupper med stor risiko for alkohol- og narkotikabruk, forteller Heradstveit.

Det er flere ting som kan påvirke bruk av alkohol og narkotika, blant annet om man er genetisk disponert for avhengighet, ugunstige familieforhold, forhold til venner, foreldrenes grensesetting og om foreldre har problemer med alkohol.
 

 

Referanse:
Ove Heradstveit, Jens Christoffer Skogen, Tormod Bøe, Jørn Hetland, Mads Uffe Pedersen, Mari Hysing (2018) Prospective associations between childhood externalising and internalising problems and adolescent alcohol and drug use: The Bergen Child Study. Nordic Studies on Alcohol and Drugs


17. februar 2019 13:29

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:15:14