Trygge foreldre møter barnets behov bedre

Selv de helt nyfødte barna kan fortelle deg mye uten ord. Foreldre som lærer om barnets atferd og tilstand kan lettere forstå og møte barnets behov, og dermed støtte barnet i å regulere seg selv.


Av Veronica Helle

Newborn Behavioral Observation (NBO) er en metode fagpersoner kan bruke når de observerer spedbarn. De bruker barnets seks bevissthetstilstander av søvn eller våkenhet. Ved å kjenne igjen disse tilstandene kan du lettere forstå om babyen din trenger trøst, er sulten, vil sove eller er klar for kontakt. Selv om babyen ikke har ord, kan kroppsspråk og reaksjoner fortelle mye om barnets behov.

Trygge omsorgsgivere kan på en bedre måte møte barnets behov og hjelpe barnet med å regulere seg selv. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Rakel Greve er NBO-instruktør, og har hatt flere opplæringer i vest. Målgruppen er alle som jobber med sped- og småbarn. - Dette er et holdningssett. Når du først har lært dette, så er det vanskelig å unngå å bruke det, forteller hun.

Spedbarn er veldig forskjellige. Noen veksler raskt mellom ulike tilstander, mens hos andre er overgangene saktere og mer glidende. Dessuten har barna forskjellig temperament, og enkelte barn er vanskeligere å lese enn andre.

Lettere å forstå barnet
I en studie har Rakel Greve og Hanne Braarud, RKBU Vest, NORCE, sammen med flere, undersøkt bruk av NBO i hjemmebesøk rett etter fødsel, 7-10 dager etter fødsel og 6 uker etter.

– Både de som brukte NBO og mottok hjemmebesøk var fornøyde. Det viser seg at det er gjennomførbart og nyttig å bruke i hjemmebesøk og på helsestasjon, og at foreldre og helsepersonell liker metoden. Foreldrene sa at det de lærte om spedbarnets atferd, muligens kan gjøre det lettere å forstå og møte barnets behov, og dermed støtte utviklingen av barnets selvregulering, forteller Greve.

I NBO-metoden retter man søkelyset mot det barnet allerede klarer. Hensikten er å skape trygghet og at foreldrene skal lære barnet sitt bedre å kjenne, slik at de blant annet kan hjelpe barnet å regulere seg selv.

- Det er kjekt for foreldrene å lære mer om barnet sitt. NBO-observatøren beskriver det de ser og gjør foreldrene oppmerksom på de små tingene – om babyen skjelver på fingrene, hudfarge, om de søker blikkontakt eller snur seg bort for å ta seg inn igjen etter mange inntrykk. Det kan være nyttig for foreldrene å lære mer om sitt unike spedbarn og ikke bare generelt om spedbarn, forteller Greve.

Sårbar periode
Overgangen til å bli foreldre er en sårbar periode, særlig i risikofamilier. Mødrene i denne studien hadde lavt nivå av depresjonssymptomer, de viste høy sensitivitet i samhandling med barnet sitt, og de fleste barna viste god reguleringskapasitet.

Mødrene i studien hadde en tidligere depresjonshistorie, noe som er en risiko for å utvikle fødselsdepresjon. Men forskerne fant ingen økning i selvrapporterte depressive symptomer 6 uker eller 4 måneder etter fødsel, sammenlignet med hva kvinnene rapporterte under graviditeten. Dette kan tyde på at NBO kan forhindre depressive symptomer i tiden etter fødsel.

Fjell og Askøy kommune deltok i prosjektet og fikk støtte fra Regionalt forskningsfond.

 

Referanse:

Rakel Aasheim Greve, Hanne Cecilie Braarud, Siv Skotheim and Kari Slinning (2018) Feasibility and acceptability of an early home visit intervention aimed at supporting a positive mother–infant relationship for mothers at risk of postpartum depression. Scandinavian Journal of Caring Science


22. februar 2019 10:38

cp: 2019-12-04 11:15:17