Siste nyheter fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

 • news-thumbnail

  Bivirkningsrapportering

  Bivirkninger fra tannmaterialer rapporteres av tannlege, tannpleier eller lege til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Det er viktig at alle mistenkte reaksjoner blir rapportert.

 • news-thumbnail

  Klinisk utredning

  Pasienter med mistenkte bivirkninger fra tannmaterialer kan henvises til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer av sin lege eller tannlege for vurdering eller kompletterende utredning.

 • news-thumbnail

  Informasjon og forskning

  Informasjonsarbeid og forskning med relevans for bivirkninger relatert til dentale biomaterialer inngår i Bivirkningsgruppens arbeid. Resultater fra prosjektene viser flere interessante funn.

Arkiv