Uni Research i media

 • Amalgam påvirker ikke

  16.01.2017 - Dental24

  I många länder är amalgam fortfarande förstahandsvalet vid fyllningsterapi, samtidigt som farhågor finns att amalgam kan påverka fostret i samband med gravidas tandbehandling.
  Les artikkelen

 • Å bli utsatt for mobbing gir økt risiko for helseproblemer og sosiale vansker

  12.01.2017 - Forebygging.no

  Det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet. Dette kommer frem i en norsk kunnskapsoppsummering fra Læringsmiljøsenteret og RKBU Vest.
  Les artikkelen

 • Dette er Kubatoren

  12.01.2017 - Haugaland Vekst

  Haugesund kommune har arbeidet med å få på plass et kreativt miljø, Kubatoren, i Haugesund. Miljøet består av flere deler der alle bygger på gründerskap, innovasjon, kunst og kreativitet. Denne høsten er brukt til å få Kubatoren opp å gå.
  Les artikkelen

 • Frivillighet og forretning

  11.01.2017 - Institutt for samfunnsforskning

  SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: Nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked har dukket opp de senere år.
  Les artikkelen

 • Må betale 30 mrd. tilbake til staten

  11.01.2017 - Aldri mer

  SATSING ELLER KUTT? Staten krever gjennom avbyråkratiseringsreformen at Forsvaret må kutte 30 mrd. i egne budsjetter de neste 20 årene. Pengene forsvinner tilbake til staten. I tillegg må Forsvaret forsøke å finne ytterligere mrd.
  Les artikkelen

 • Ta det ikke som en mann

  10.01.2017 - NRK

  Det må bli slutt på at gutter gjemmer bort problemene og lider i stillhet. Den siste tiden har det vært stort fokus på jenters utfordringer knyttet til psykisk helse og prosjekt perfekt.
  Les artikkelen

 • Mobbing er skadelig for helsa

  10.01.2017 - Helsedirektoratet

  En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt for mobbing har sammenheng med et bredt spekter av helseproblemer og sosiale vansker.
  Les artikkelen

 • Farvel med Obama-familien

  10.01.2017 - Dagsavisen

  I dag tar president Barack Obama farvel. Han vil bli husket som den første svarte presidenten, men hvilken politikk som vil bli stående etter ham er usikkert. FAKTA: Barack Hussein Obama USAs 44. president. Født 4.
  Les artikkelen

 • Året da regjeringen klemte til

  09.01.2017 - Khrono

  Fusjon. Prorektor ved HiOA, Morten Irgens, mener det er valgt en litt snirklete, indirekte og underlig vei for å bli kvitt todelingen i universitets- og høgskolesektoren. Men han ser mål. Høgskolene har gått igjennom en rivende utvikling.
  Les artikkelen

 • Glassjenta - hva kan vi lære?

  08.01.2017 - Stavanger Aftenblad

  DEBATT: En del valg som har blitt tatt på vegne av Ida, ville trolig vært annerledes dersom nyere traumekunnskap var integrert i systemene som skulle ivareta henne.
  Les artikkelen

 • Seminar: Forskinga må visa om tiltaka virkar

  05.01.2017 - Fjell kommune

  Vel 70 medarbeidarar var samla til seminar i kultursalen i dag der temaet var tiltak mot barnefattigdom. - Det er viktig at forskinga viser om tiltaka virkar, sa psykolog og forskar Tormod Bøe frå UNI Research Helse.
  Les artikkelen

 • Ny forskning: Golfstrømmen kan kollapse

  04.01.2017 - Yr

  Den gigantiske sirkuleringen av vann i Atlanterhavet kan bryte sammen i løpet av 300 år dersom mengden COâ i lufta dobler seg, viser ferske beregninger.
  Les artikkelen

 • When alcohol ruins the holidays — and beyond

  04.01.2017 - ScienceNordic

  Nine adults told researchers in detail how parental drinking affected their childhood years, especially during the holidays.
  Les artikkelen

 • Vil ha marin forskningsklynge raskt

  04.01.2017 - På Høyden

  Tor Instanes i GC Rieber lokker med at den marine forskningsklyngen kan være klar allerede om fire år.
  Les artikkelen

 • Må sette opp "vakthold" rundt mobbeofre

  03.01.2017 - P4

  Det mener kunnskapsministeren. TØR IKKE SI FRA: Mange av guttene som mobbes tør ikke varsle om det fordi de frykter hevnaksjoner.
  Les artikkelen

 • Donald Trump - Sjokktallene som bør skremme Trump: - Kommer til å slite

  03.01.2017 - Dagbladet

  Flere er usikre på om han kommer til å gjøre en god jobb. (Dagbladet): En stor andel amerikanere tviler på at Donald Trump vil være i stand til å håndtere oppgavene sine som president.
  Les artikkelen

 • Artsdatabanken anbefaler småblank og bleke som navn på stasjonær laks

  03.01.2017 - Artsdatabanken

  I Norge finnes to bestander av laks som lever hele livet i ferskvann. Disse såkalte stasjonære laksebestandene har vært omtalt med ulike navn, noe som tidvis har ført til navneforvirring.
  Les artikkelen

 • - Gutar lar seg mobbe i det stille

  03.01.2017 - Hordaland

  Inntil 70 prosent av gutane som blir mobba i skulen, lar vere å melde frå. Det viser ei undersøking gjort av Uni Research i norske ungdomsskular. Til saman er rundt 15.000 ungdomsskuleelevar intervjua i den nye undersøkinga.
  Les artikkelen

 • - Gutter lar seg mobbe i stillhet

  03.01.2017 - Avisen Agder

  Oslo (NTB): Inntil 70 prosent av guttene som blir mobbet i skolen, lar være å melde fra. Det viser en undersøkelse gjort av Uni Research i norske ungdomsskoler.
  Les artikkelen

 • Anbefaler å flytte Havforskningsinstituttet

  03.01.2017 - Sysla

  Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bestilt rapporten som skulle utrede behovene til de marine forskningsmiljøene i Bergen.
  Les artikkelen

 • Gutter mobbes uten å si ifra

  03.01.2017 - Klar Tale

  Gutter er redd for at mobbingen skal bli verre. Derfor tør de ikke å si ifra. Publisert 3. januar 2017 Norge Mange gutter som blir mobbet i skolen sier ikke ifra om det. Det skriver kanalen NRK.
  Les artikkelen

 • Gutter sier ikke fra om mobbing

  03.01.2017 - NRK

  Opp mot 70 prosent av gutter som blir mobbet i skolen lar være å si ifra, ifølge en undersøkelse gjort av Uni Research ved norske ungdomsskoler. Til sammen 15.000 ungdomsskoleelever er intervjuet i den nye undersøkelsen.
  Les artikkelen