Uni Research Rokkansenteret i media

 • Tilgjengelege sosiale tenester i NAV-kontoret

  09.07.2018 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

  Fylkesmannen har som oppgåve å følge med på om handtering av NAV sin kanalstrategi sikrar gode og tilgjengelege sosiale tenester for dei som treng det. I 2017 sette NAV i verk det dei kallar «kanalstrategi».
  Les artikkelen

 • Ein song for Viken

  06.07.2018 - Kommunal Rapport

  Kronikk. Det nye Trøndelag er «sammensatt og sammenslått på samme drømmelag», lyder det frå høgtalarane. Kor tid vil vi synge det same om Viken? Før Viken kan bli elska, må Viken bli akseptert og respektert.
  Les artikkelen

 • Innvandrere tilpasset seg en norsk lederstil

  04.07.2018 - Forskning.no

  Sjefer og ansatte fra forskjellige land kan ha ganske like forventninger til ledere i Norge, viser en studie fra tre sykehjem i Oslo. «Han sier hele tiden «Sir» selv om jeg sier «Du kan si Dragan». Vi er i Norge.
  Les artikkelen

 • Ein lokaldemokratisk siger?

  19.06.2018 - Sunnmørsposten

  Den 7. juni gjorde Stortinget vedtak om at den samla fylkeskommunen av Hordaland og Sogn og Fjordane skal heite «Vestland».
  Les artikkelen