Høydepunkter fra 2015

Årsregnskap 2015 

Styret i Uni Research.

Les årsregnskapet 2015

Årsregnskap tidligere år:  2014 – 2013 – 2012 
Årsmeldinger tidligere år:  2014 – 2013 – 2012 

Dette er Uni Research

Mer om oss og hva vi forsker på.