Alle personer i forskningsgruppen Stress, helse og rehabilitering: