Publikasjoner

Artikler

  • Kjøbli, John; Tollefsen, Thomas Kristian; Jakobsen, Reidar; Baraldsnes, Andre; Brunborg, Bjørn; Breivik, Kyrre Nytten av tilbakemeldinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2018 ; Volum 55 (2). s. 107-111

Bokkapitler

  • Olweus, Dan; Baraldsnes, Andre Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.. sider 57-80
Se alle publikasjoner i CRIStin

Publikasjoner

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:16:03