Om personen

Ekspertise:

* Omsorg ved livets slutt

* Alders- og sykehjemsmedisin

* Prioritering

Cand.med. 1987 (Universitetet i Trondheim – NTNU), spesialist i allmennmedisin siden 1997, godkjent i kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin i 2013, ph.d.-stipendiat ved AFE/UiB 2012-2018.

Turnustjeneste og halvannet år som fastlegevikar i Bodø. Etter dette har hun vært fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana (1991-dd), avbrutt av et år som assistentlege på geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus i 1996. Forsker i 50% stilling ved Uni Research Helse 01.06.2012 – 30.06.18 med ph.d.-prosjektet «Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle».

Fosse disputerte 14.06.2018 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle».

Avhandlingen finnes her

Fosse har hatt mange ulike fag- og helsepolitiske verv. Hun har vært praksiskoordinator i Helgelandssykehuset i 2005-2013 og medlem av Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgssektoren 2011-2017.

Forskningsinteresser: Alders- og sykehjemsmedisin, omsorg ved livets slutt, lindrende behandling, legerollen.

Publikasjoner

Artikler

Andre publikasjoner

  • Fosse, Anette; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine Barriers and strategies for end-of-life care in nursing homes in Norway and the Netherlands. 2017.
  • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer. 2017.
  • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS. 2016.
  • Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, KF; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine Nursing home doctors’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands.. 2016.
  • Jansen, Kristian; Fosse, Anette; Iden, Kristina Riis; Aase, Margrethe; Ruths, Sabine Vil beholde LCP for døende. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:57