Om personen

Utdanning:
Barnehagelærer
Spesialpedagogikk
Tegnspråk
Pedagogisk veiledning

 

Kompetanseområder:
Psykisk helse i barnehage og skole
Nettverksarbeid
Arbeid mot mobbing i barnehage og skole
Tverrfaglige samarbeidsmodeller som familiesentre og Familiens hus

Pågående prosjekter

Alle prosjekter

Prosjekter

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:15:25